loading
hello dummmy text
koncpt-img

Kampane

CRM podporuje Vaše marketingové úsilie pomocou modulu Kampaň. Môžete použiť napríklad kampaň na odosielanie e-mailov alebo listov viacerým príjemcom. Môžete tiež sledovať v CRM, kto bol príjemcom Vaších aktivít.Ak chcete otvoriť zobrazenie vytvorenia, kliknite na tlačidlo    v zobrazení zoznamu kampane, viď. Obrázok č. 1 – Vytvorenie kampane.

Obrázok č. 1 – Vytvorenie kampane
Pole Popis
Názov kampane Musíte prideliť svojej kampani krátky a jedinečný názov.
Kampaň č. Systém automaticky navrhne číslo kampane vždy, keď vytvoríte novú kampaň, zvýšením predchádzajúceho čísla kampane. Môžete definovať svoj vlastný štandardný formát číslovania pre Vašu spoločnosť.
Stav kampane Vyberte v akom stave je Vaša kampaň, môže byť: planovaná, aktívna, neaktívna, ukončená, zrušená.
Predpokladaný dátum ukončenia Zadajte dátum kedy chcete Vašu kampaň ukončiť. Toto pole je povinné.

  Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] môžete previesť údaje kampane do modulu CRM. Do kampane môžete pridať jednotlivé osoby, potencionálnych zákazníkov, sponzorov a príležitosti. Prípadne môžete nahrať existujúce zoznamy osôb alebo zoznamy prvých kontaktov do kampane konkrétnym výberom. Tieto zoznamy už musia existovať ako prispôsobené zobrazenie zoznamu vo Vašom module pre prvý kontakt alebo v module pre osoby. Preto sa odporúča, aby ste pred spustením kampane vytvorili svoje zobrazenia zoznamu v module prvých kontaktov a / alebo osôb. Tieto zoznamy by mali obsahovať súbory údajov, ktoré chcete v kampani zohľadniť. Na Obrázku č. 2- Osoby súvisiace s kampaňou, vidíte ako príklad príslušný zoznam osôb. Môžete pridať:

  • Jednotlivé osoby z Vášho CRM kliknutím na tlačidlo [Vybrať Osobu].
  • Nová kontaktná položka kliknutím na tlačidlo [+Pridať Osobu].
  • Zoznam osôb kliknutím na pole [Vyberte zoznam, ktorý sa má načítať].
Obrázok č. 2- Osoby súvisiace s kampaňou

Môžete tiež pridať Prvé kontakty, Potencionálne predaje, Aktivity, Organizácie na príslušnom súvisiacom zozname. Akonáhle je Vaša kampaň naplnená kontaktmi, môžete poslať hromadnú poštu s náhradnými poľami. V časti Emmailové šablóny je vysvetlené, ako môžete nastaviť poštovú šablónu s náhradnými políčkami, ktoré sú automaticky vyplnené údajmi CRM.

OBSAH