Kalendár v CRM Software

Kalendár v CRM je rovnaký kalendár ako normálne nájdete na svojom pracovnom stole. Získajte prehľad nad každým svojím dňom a už nikdy sa Vám nestane že by Ste niečo zameškali

CRM Projekty

Plánovanie udalostí a úloh

Správa kalendára umožňuje určovať priority a plánovať činnosti ako sú úlohy a udalosti, s cieľom dosiahnuť v stanovenom čase optimálnu produktivitu.

Rýchla tvorba udalostí a aktivít

Na vloženie udalostí môžete použiť priamo kalendár v menu Rýchle pridanie, vytvoriť aktivitu počas predajného procesu v module Prvý kontakt, Potencionálny predaj alebo počas servisu v module Riešenie problémov.
Záznamy v kalendári sú prepojené na dáta ako sú osoby, prvé kontakty alebo organizácie. CRM systém Vám pomôže nielen plánovať aktivity, ale dodá Vám sadu nástrojov na efektívne manažovanie aktivít v celej Vašej organizácii.

Jednoduché sledovanie udalostí

Či už pracujete s kontaktmi alebo dokumentmi, v CRM Software sa Vaše aktivity automaticky spoja so súvisiacim záznamom, aby boli informácie o úlohe vždy po ruke, keď bude čas na tom opäť pracovať.

Kalendár v CRM sa stane v práci Vašim najlepším priateľom

Ľahko si pozrite všetky naplánované úlohy a udalosti na aktuálny deň, týždeň či mesiac.

Vlastný kalendár

Prispôsobte si kalendár podľa svojich potrieb. Môžete zmeniť formát dátumu, časové pásmo, predvolené zobrazenie atď.
Pomocou skratky Rýchle vytvorenie môžete vytvárať udalosti z ľubovoľnej obrazovky a vyhnúť sa vždy prechádzaniu na obrazovku Udalosti.

Zdieľanie udalostí

Štandardne je kalendár každého používateľa nastavený ako privátny a neexistuje žiaden prístup na jeho zdieľanie. Svoj kalendár však môžete zdieľať s ostatnými používateľmi CRM špecifickými záznamami.

CRM Kalendár
CRM Kalendár synchronizácia
CRM Kalendár synchronizácia
CRM Kalendár synchronizácia

Synchronizácia s Google kalendárom a Office 365

V CRM systém môžete spravovať všetky svoje udalosti na jednej obrazovke
a synchronizovať ich s aplikáciami tretej strany

Emaily v CRM systém

CRM systém ponúka viaceré metódy pre začlenenie e-mailov do práce so zákazníkmi, spolupracovníkmi, dodávateľmi a inými kontaktmi. Môžete posielať e-maily kontaktom priamo z CRM systému jednotlivo alebo hromadne.
Webmail modul umožňujúci prijímať e-maily v CRM systéme z osobných emailových účtov a ďalej s nimi pracovať.

Integrácia a Synchronizácia

Všetky svoje aktivity viete synchronizovať s aplikáciami ako Google Calendar, Office 365,  Všetko ľahko a jednoducho.

Začnite si všetko plánovať s CRM Software kalendárom

 

  Synchronizácia udalostí s aplikáciami Google Calendar, Office 365

  Prehľadný systém vytvorených udalostí

  Sledovanie udalostí a rýchly návrat k udalostiam

  Jednotlivé alebo hromadné posielanie emailov priamo z CRM Software

  Zdieľajte kalendár s ostatnými používateľmi pomocou CRM špecifických záznamov

  Plánovanie a zaznamenávanie jednotlivých úkonov u zákazníkov

CRM Kalendár
Vyskúšať na 30 dní zadarmo