loading
hello dummmy text
koncpt-img

Editor menu

Pomocou  menu sa najčastejšie dostanete k modulom ktoré potrebuje pri svojej práci. To zabezpečí jednoduchú navigáciu a prepnutie medzi rôznymi modulmi. Tiež môžete zamieňať / usporiadať  pozície modulov podľa Vaších požiadaviek. Hlavne na to slúži Editor menu. Napríklad, obchodní zástupcovia často pristupujú k modulom súvisiacim s predajom: kontakty, prvé kontakty, faktúry atď. Môžu často navštevovať moduly na paneli s ponukou Predaja a Marketingu.

Usporiadanie modulov v menu

Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov na konfiguráciu požadovaných modulov na paneli menu. Prejdite do Nastavení CRM —> Konfigurácia —> Editor menu. Všetky aktívne moduly vo Vtiger CRM sú k dispozícii na usporiadanie. Celý proces usporiadania je znázornený na Obrázku č. 1 – Usporiadanie modulov v ponuke menu. Po usporiadaní modulov obnovte Vašu stránku (F5).

Obrázku č. 1 – Usporiadanie modulov v ponuke menu

Skrytie modulov z menu

Ak si želáte skryť niektoré moduly z ponuky menu, kliknite na “X” pre príslušný modul. Modul sa nevymaže, bude len skrytý z ponuky menu. Ak chcete aby sa modul znova zobrazoval v ponuke menu kliknite na tlačidlo + Vyberte skrytý Modul, označte modul a uložte. Celý proces je znázornený na Obrázku č. 2 – Skrytie modulov z ponuky menu. 

Obrázku č. 2 – Skrytie modulov z ponuky menu
OBSAH