loading
hello dummmy text
koncpt-img

Všeobecné obchodné podmienky

Predvolené zmluvné podmienky spoločnosti môžete uložiť do modulu CRM. V ponuke Zásoby —> Všeobecné obchodné podmienky otvoríte zobrazenie úprav, ako je znázornené na Obrázku – Všeobecné obchodné podmienky.

Obrázok – Všeobecné obchodné podmienky

Zadajte svoje informácie. Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] prenesiete informácie do CRM systému. Tieto podmienky budú k dispozícii ako predvolené položky vždy, keď vytvoríte novú cenovú ponuku, objednávku alebo faktúru.

OBSAH