loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prihlásenie

Váš správca systému (admin) CRM Vám poskytne adresu URL, ktorá sa má použiť ako prístupová adresa do systému CRM Vášho prehliadača. Budete tiež potrebovať používateľské meno a heslo Vášho účtu CRM. Po spustení softvéru CRM sa prihlasovacia obrazovka zobrazí ako je znázornené na Obrázku – Prihlásenie do systému CRM. Ako užívateľ musíte zadať používateľské meno a heslo do príslušných polí, aby ste mohli pokračovať. Používateľ tiež môže zvoliť farbu rozhrania alebo jazyk po prihlásení v menu [Moje Nastavenia]. Používateľské meno, heslo, farbu rozhrania a jazyky poskytuje administrátor systému. Po zadaní používateľského mena a hesla stlačte alebo tlačidlo .

Obrázok – Prihlásenie do systému CRM

 

Väčšina prehliadačov dokáže uložiť Vaše používateľské meno a heslo pre zjednodušenie používania. Môže to však byť bezpečnostné riziko, ak sa nedokážete ubezpečiť, že nikto iný nemá prístup k Vášmu počítaču. Neoprávnené osoby môžu získať prístup k Vašim dôverným údajom. Platí to najmä vtedy, ak používate prenosný počítač, ktorý by mohol byť odcudzený alebo nesprávne umiestnený. Prístupové práva k systému CRM nastavuje správca pri konfigurácii systému CRM. K dispozícii sú nasledujúce typy privilégií:

  • Povolenie na používanie určitých modulov CRM.
  • Povolenie na používanie určitých funkcií CRM.
  • Povolenie na zobrazenie údajov v určitých moduloch CRM.
  • Povolenie upravovať alebo meniť údaje v určitých moduloch CRM.
  • Povolenie na vymazávanie údajov v určitých moduloch CRM.
  • Povolenie na export alebo import údajov z určitých modulov CRM.

Systém CRM zabezpečuje, že máte prístup iba k určitým operáciám, ak máte príslušné privilégiá. Ak sa chcete dozvedieť viac o privilégiách nastavených vo Vašom systéme alebo o ich zmene, kontaktujte svojho správcu systému.

OBSAH