loading
hello dummmy text
koncpt-img

Firemné informácie

Ak používate CRM na vytváranie výstupov PDF pre Vaše cenové ponuky, objednávky alebo faktúry, musíte definovať informácie o spoločnosti. Systém CRM používa informácie o spoločnosti pri vytváraní výstupu PDF. Ak tieto informácie nie sú v čase vytvorenia PDF k dispozícii, zobrazí sa chybové hlásenie.

Obrázok – Nastavenie informácií pre spoločnosť

V ponuke Firemné informácie kliknite na tlačidlo [Upraviť], ak chcete zadať informácie o spoločnosti, ako je znázornené na Obrázku – Nastavenie informácií pre spoločnosť. Uistite sa, že veľkosť firemného loga spĺňa priestor, ktorý je k dispozícii pre výstupy PDF. Logo musí byť poskytnuté vo formáte súborov .jpeg, .jpg, .png, .gif, .pjpeg alebo .x-png. Odporúčaná veľkosť je približne 170 x 60 pixelov (nie je podmienkou).

OBSAH