loading
hello dummmy text
koncpt-img

Integrácia

PBX manažér

Služba CRM sa môže pripojiť k serveru Asterisk ™. Asterisk ™ je bezplatná komunikačná platforma Open Source, ktorá sa môže používať na spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pomocou CRM ako PBX. Samotná ústredňa nie je súčasťou systému CRM. Viac informácií o tejto platforme nájdete na:

https://www.asterisk.org/

Ak už máte Asterisk ™ Server, môžete použiť menu [PBX Manager] na zadanie prístupových dát. Pre opis postupu inštalácie postupujte podľa pokynov uvedených na adrese:

https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Main_Page

OBSAH