CRM Sklady tzv. Správa skladu

Pomocou modulu CRM Sklady môžete sledovať pohyb produktov medzi skladmi, vytvárať dodacie listy, príjmové karty, výdajové karty a ešte omnoho viac…

CRM Skladový manažment

Pomocou nášho rozšírenia CRM Sklady sa stane pre Vás správa skladu jednoduchou záležitosťou.

Hlavné funkcie:

  Skladová evidencia, pridávanie produktov do skladu
  Neobmedzený počet produktov a služieb
  Presun produktov medzi skladmi
  Vytváranie prichádzajúcich a odchádzajúcich produktov
  Možnosť mať záporné množstvo produktov v skladoch
  Funkcia na prepočítanie množstva produktov v skladoch
  Neobmedzený počet skladov

  Prehľad a správa záznamov zo súvisiacich modulov
  Možnosť vytvoriť a definovať vlastné polia
  Vlastné číslovanie skladu
  Prevody skladu
  Tvorba dodacích listov
  Vytváranie príjmových a výdajných kariet
  Kompatibilný s našimi doplnkami PDF Maker a Email Maker

CRM Sklady screenshot

CRM Sklady

Správa skladu Vám dokonale poslúži, ak často pracujete so skladovými zásobami. Skladov si môžete vytvoriť neobmedzený počet.

Skladová evidencia

Skôr ako začnete používať Správu skladu je potreba si nejaký sklad jeden či viac vytvoriť. Následne do neho cez príjmovu kartu začneme pridávať produkty.

Presun produktov medzi skladmi

Presun medzi skladmi sa používa na presun produktov z jedného skladu do druhého skladu. Množstvo produktov zaradených do Skladového prevodu sa prenesie zo skladu na sklad, podľa výberu skladov.

Príjemky, výdajky, dodacie listy

Rovnako ako sklady tak aj produkty viete vytvárať neobmedzené množstvo.

Príjmové a výdajné karty

Príjmová karta slúži na pridávanie produktov do Vami zvoleného skladu. Výdajná karta zase slúži na výdaj produktov zo skladu. Dôvod výdaju môžete byť napr. promo akcia alebo výpredaj.

Prichádzajúce a odchádzajúce produkty

Prichádzajúce produkty slúžia ako prehľad produktov, ktoré sú objednané, ale ešte neboli prijaté. Napríklad, keď vytvoríte nákupné objednávky.
Odchádzajúce produkty slúžia ako prehľad produktov, ktoré sú pripravené na odoslanie zákazníkovi.

Dodacie listy

Pomocou dodacích listov môžete preniesť produkty pár klikmi.
Dodací list si môžete vytvoriť priamo z modulov Objednávka alebo Faktúra. V module Dodacie listy skladu môžete vytvárať a spravovať Dodacie listy do stavu napr: Pripravené na doručenie, Doručené, Fakturované

CRM Správa skladu
CRM Software Administrácia

Mať systém a poriadok v sklade je základ.

 

  Evidencia skladových zásob, Pridávanie produktov do skladu

  Presun produktov medzi skladmi

  Neobmedzený počet skladov, produktov a služieb

  Vytváranie príjmových kariet, výdajných kariet a dodacích listov

  Vytváranie prichádzajúcich a odchádzajúcich produktov

  Prevody skladu, vlastné polia, číslovanie skladu, prepočítavanie množstva

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Manuál k skladom