loading
hello dummmy text
koncpt-img

Správca modulov

Správca modulov umožňuje konfigurovať obsah a štruktúru zobrazenia Vašich existujúcich modulov pre všetkých používateľov a pridať nové moduly do CRM systému, ak sú k dispozícii. Ako znázorňuje Obrázok – Správa modulov, uvidíte zoznam všetkých modulov CRM pri vstupe do tohto menu. Môžete vypnúť moduly, ktoré nepotrebujete pre Vašu spoločnosť, odstránením značky zaškrtávacieho políčka. Ak chcete vypnúť moduly pre konkrétnych používateľov, ale nie pre všetkých, nemali by ste to robiť a namiesto toho by ste mali použiť nastavenie profilu.

Obrázok – Správa modulov

Môžete dosiahnuť možnosti [Nastavenia] pre konkrétny modul presunutím myši na položku.

Pole Popis
Prispôsobenie formulárov Táto možnosť otvára ponuku, na ktorej môžete konfigurovať polia zobrazené v konkrétnom module.
Upraviť Workflows Spôsob akým sa dostanete do modulu Workflow.
Upraviť hodnoty výberového menu Táto funkcia prechádza do modulu Výberove menu.
Nastavenie číselníkov Spôsob akým sa dostanete na modul číslovania prispôsobených záznamov.
Nastavenie WebForms Spôsob akým sa dostanete do modulu Webforms.
Upraviť mapovanie polí Táto navigačná položka je k dispozícii iba pre Prvé kontakty.

Import modulov

Pomocou Správcu modulov môže byť inštalácia doplnkov CRM vykonaná niekoľkými jednoduchými kliknutiami. Komunita Vtiger poskytuje takéto vylepšenia na webovej stránke Market Place na adrese:

https://marketplace.vtiger.com

Ak chcete nájsť príponu, ktorá je kompatibilná s Vašou verziou CRM a podporovaná správcom modulov, vyhľadajte informácie o kompatibilite. Ak chcete inštalovať rozšírenie, pozrite si pokyny na inštaláciu dodané s rozširujúcim modulom. Vo väčšine prípadov môžete použiť modul Extension Store.

Ak Extension store nie je voľbou a k dispozícií mate súbor ZIP, štandardný postup je nasledujúci:

  • Štandardný formát súboru je <názov modulu=””>.zip. Tento súbor nerozbaľujte.</názov>
  • Prejdite na [Správca modulov], ako je znázornené na nasledujúcom Obrázku – Import modulu zo súboru Zip a kliknite na odkaz [Inštalovať zo .zip súboru].
  • Postupujte podľa pokynov a nahrajte rozšírenie do svojho CRM. Počas aktualizácie, systém CRM overuje štruktúru súborov a kompatibilitu rozšírenia a hlási všetky možné problémy. Odporúča sa, aby ste pred inštaláciou akéhokoľvek rozšírenia vytvorili zálohu Vášho existujúceho CRM.
Obrázok – Import modulu zo súboru Zip
OBSAH