loading
hello dummmy text
CRM Projekt management

Riadenie projektov v CRM systéme

Projektový manažment Vám pomôže začať plánovať, vykonávať a vyhodnocovať projektové úlohy v stanovených termínoch

Začnite riadiť projekty v CRM na vyššej úrovni

V module CRM Projekty si viete vytvoriť projekt s ľubovoľným počtom projektových úloh a míľnikov s plánovanými termínmi dokončenia. K projektu a úlohám si viete priložiť potrebnú prílohu napr.zmluvy, objednávky.

Projekty, projektové úlohy a míľniky

Priraďte projekt k zákazníkovi alebo konkrétnemu obchodnému prípadu aby ste ich potom ľahko našli.

Dôležité informácie na jednom mieste

Prezrite si kľúčové informácie týkajúce sa projektu, projektových úloh alebo míľnika na jednom mieste pomocou súhrnného zobrazenia.

Riadenie projektov v CRM
CRM Projekty - Gantt diagram

Prehľadné sledovanie pomocou Gantt diagramov

Či už pracujete na malom alebo veľkom projekte, nástroje na správu projektov Vám to pomôžu dosiahnuť rýchlejšie. Jednoduchá zmena dátumu len posunutím.

Sledovanie procesov je prehľadné

Vizuálne vyhodnoťte stavy projektových úloh a pridajte nové úlohy alebo míľniky priamo do grafov.

Prehľad vďaka notifikáciam

Používatelia môžu byť automaticky informovaní o blížiacich sa termínoch úloh ktoré im sú pridelené.

Spolupracujte so svojim tímom

Všetky poznámky a komentáre súvisiace s projektom alebo projektovou úlohou sa dostanú do oblasti hlavných komentárov projektu a takto získate komplexný prehľad.

Plánovanie aktivít

Naplánujte si schôdzky so svojimi kontaktmi. Podľa potreby túto funkciu využijete v projektoch aj v míľnikoch projektu.

Vytvárajte dokumenty

Pripojte dôležité súbory a sledujte pokrok plnenia úloh priamo z informačného panela projektu.

CRM Projekty - Spolupracujte so svojim tímom