CRM Projekty

CRM Projekty tzv. Projektový manažment Vám pomôže začať plánovať, vykonávať a vyhodnocovať projektové úlohy v stanovených termínoch

Riadenie projektov v CRM

V module CRM Projekty si viete vytvoriť projekt s ľubovoľným počtom projektových úloh a míľnikov s plánovanými termínmi dokončenia. K projektu a úlohám si viete priložiť potrebnú prílohu napr.zmluvy, objednávky.

Projekty, projektové úlohy a míľniky

Priraďte projekt k zákazníkovi alebo konkrétnemu obchodnému prípadu aby ste ich potom ľahko našli.

Dôležité informácie na jednom mieste

Prezrite si kľúčové informácie týkajúce sa projektu, projektových úloh alebo míľnika na jednom mieste pomocou súhrnného zobrazenia.

CRM Projekty screenshot
CRM Projekty

Prehľadné sledovanie pomocou Gantt diagramov

Či už pracujete na malom alebo veľkom projekte, nástroje na správu projektov Vám to pomôžu dosiahnuť rýchlejšie. Jednoduchá zmena dátumu len posunutím.

Sledovanie procesov je prehľadné

Vizuálne vyhodnoťte stavy projektových úloh a pridajte nové úlohy alebo míľniky priamo do grafov.

Prehľad vďaka notifikáciam

Používatelia môžu byť automaticky informovaní o blížiacich sa termínoch úloh ktoré im sú pridelené.

Spolupracujte so svojim tímom

Všetky poznámky a komentáre súvisiace s projektom alebo projektovou úlohou sa dostanú do oblasti hlavných komentárov projektu a takto získate komplexný prehľad.

Plánovanie aktivít

Naplánujte si schôdzky so svojimi kontaktmi. Podľa potreby túto funkciu využijete v projektoch aj v míľnikoch projektu.

Vytvárajte dokumenty

Pripojte dôležité súbory a sledujte pokrok plnenia úloh priamo z informačného panela projektu.

CRM Projekty screenshot
CRM Projekty

Začnite riadiť v CRM projekty na vyššej úrovni

 

  Priradenie projektu k zákazníkovi

  Nahrávanie súborov k projektom

  Jednoduchý prehľad pomocou diagramu

  Poznámky a komentáre k projektu

  Upozornenia na termíny úloh pre členov projektu

  Naplánujte si schôdzky k danému projektu

  Evidencia času stráveného na úlohe

Vyskúšať na 30 dní zadarmo