loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prepojenie výberových polí

Prepojenie výberových polí Vám ponúka bezproblémový spôsob prepojiť hodnoty, ktoré potrebujete z iných zoznamov výberu. Môžete nastaviť závislosť medzi dvoma výberovými menu (zdrojové a cieľové pole pre výber). Výberom hodnoty v zdrojovom poli zoznamu, budete mať úplnú kontrolu nad cieľovými políčkami zo zoznamu.

Nastavenie prepojenia výberových polí

Budeme brať do úvahy príklad v reálnom čase. Máme dve rôzne polia v module ProduktovVýrobca – zdrojové pole a cieľové pole / závislé pole Merná jednotka. Ak je v poli Výrobca vybratá hodnota, zobrazovať by sa mali iba merné jednotky súvisiace s výrobcom. Predtým, ako nastavíme prepojenie výberových polí, budeme musieť vybrať modul, zdrojové pole a závislé pole. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov, aby ste nastavili prepojenie. Prejdite do Nastavení CRM —> Konfigurácia —> Prepojenie výberových polí a kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu. Vyberte modul (v našom prípade sme vybrali modul Produkty ako príklad), Zdrojové pole a Závislé pole.  Zobrazia sa všetky dostupné hodnoty zo zdrojového zoznamu (výrobca) a zo závislého poľa (merná jednotka), viď. Obrázok č. 1 – Nastavenie prepojenia pre výberové polia.

Obrázok č. 1 – Nastavenie prepojenia pre výberové polia

K dispozícií máte môžnosť odobrať alebo naspäť pridať výrobcov, odškrtnúť merné jednotky ak ich napr. určitý výrobca nepoužíva. Celý proces si ukážeme na Obrázku č. 2 – Pridanie / odobranie polí Poznámka! Hodnoty v modrej farbe budú vybrané a hodnoty šedej farby budú odobraté.

Obrázok č. 2 – Pridanie / odobranie polí

Kliknite na tlačidlo  a Vami zadané údaje budú uložené.

Použitie v praxi

Ako príklad použijeme modul Produkty a Výrobcu Nvidia, ktorý ma ako Závislé polia uvedené merné jednotky. Na Obrázku č. 3 – Prepojenie výberových polí – použitie v praxi – nastavenie, vidíme, že výrobca Nvidia nevyžaduje a nepoužíva niektoré merné jednotky, ktoré sme nasledovne vypli. Pre príklad a pre porovnanie sme nechali ostatńych výrobcov používať všetky merné jednotky.

Obrázok č. 3 – Prepojenie výberových polí – použitie v praxi – nastavenie

Výsledok nastavení, ktoré sme vykonali na príklade je znázornený na nasledujúcom Obrázku č. 4 – Prepojenie výberových polí – použitie v praxi – výsledné nastavenia. Obrázok poukazuje na rozdiel medzi výrobcami a výberom polí, ktoré sme nastavili. Výrobca Nvidia má vybrané špecifické merné jednotky oproti ostatným výrobcom.

Obrázku č. 4 – Prepojenie výberových polí – použitie v praxi – výsledné nastavenia
OBSAH