loading
hello dummmy text
koncpt-img

Mailový server

Ak chcete odosielať e-maily zo systému CRM, alebo ak chcete dostávať automatické upozornenia, musíte nakonfigurovať server odchádzajúcej pošty. Kliknutím na položku  v ponuke Mailový server zadáte konfiguráciu e-mailového servera, ako je znázornené na Obrázku – Konfigurácia mailového servera. Požiadajte poskytovateľa služieb o prístupové údaje SMTP. Uistite sa, že server je prístupný systémom CRM.

Obrázok – Konfigurácia mailového servera

Všetci používatelia služby CRM použijú ten istý odchádzajúci e-mailový server. Ak používateľ pošle e-mail pomocou CRM, ako odosielajúca e-mailová adresa bude použitá e-mailová adresa používateľa definovaná pre každého jednotlivého používateľa v ponuke Správa užívateľov. Ak ste však urobili záznam v poli Od odoslania e-mailu, táto e-mailová adresa sa bude používať ako odosielajúca e-mailová adresa pre všetkých používateľov a bude pridaná do odpovede na odpoveď v správe.

OBSAH