loading
hello dummmy text
koncpt-img

Výberové menu

Výberové menu je rozbaľovacie pole so zoznamom dostupných možností, v rámci ktorých je možné vybrať iba jednu možnosť. Napríklad, stav prvého kontaktu pre modul Prvé kontakty. Výberové menu sa používa na konfiguráciu hodnôt zo zoznamu v rôznych moduloch. Umožňuje Vám pridať nové hodnoty, premenovať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie existujúcich hodnôt zoznamu. Hodnoty výberu sa líšia v závislosti od rolí – používatelia pod danou rolou, môžu vyberať iba tie hodnoty, ktoré sú k ich role pridelené.

Pridanie / úprava / mazanie výberového menu

Služba Vtiger CRM umožňuje okrem vytvorenia vlastného výberového menu, prídávať poľa do už vytvoreného menu. Po vytvorení vlastných hodnôt pre zoznamy (picklist) budú k dispozícii na výber v príslušnom module. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov a pridajte nové hodnoty zoznamu. K nastaveniam sa môžete dostať dvoma spôsobmi a to:

  • A) Cez nastavenia: Nastavenia CRM —> Konfigúrácia —> Výberové menu, kde si následne vyberiete modul a výberové menu. Novú hodnotu pridáte pomocou tlačidla  . Hodnoty môžete upravovať ale aj mazať. Celý proces znázorňuje Obrázok č. 1 – Výberové menu, nastavenie A.
Obrázok č. 1 – Výberové menu, nastavenie A
  • B) Cez modul: v príslušnom module kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Picklists Values. Táto možnosť je jednoduchšia a častejšie využívana. Celý proces znázorňuje Obrázok č. 2 – Výberové menu, nastavenie B.
Obrázok č. 2 – Výberové menu, nastavenie B

 Poznámka! Po zadaní jednotlivých hodnôt zoznamu výberov musíte stlačením tlačidla Enter zobraziť koniec aktuálnej hodnoty, po ktorej môžete buď zadat ‘novú hodnotu, alebo kliknúť na tlačidlo Uložiť.

Hodnoty priradené k rolám

Pre každú rolu môžete definovať vlastné hodnody pomocou ponuky Hodnoty priradené k rolám. Hodnoty, ktoré ste si vytvorili v ponuke Všetky hodnoty môžete prideliť k rolám nasledovne, viď. Obrázok č. 3 – Hodnoty priradené k rolám.

Obrázok č. 3 – Hodnoty priradené k rolám

 Poznámka! Nová hodnota položky sa pridá do role. Iba užívatelia s priradenými môžu pristupovať a používať hodnoty zoznamu.

Použitie hodnôt z výberového menu

Pre moduly Osoby chceme pridať oslovenie titulom Ing. Po pridaní hodnoty prejdeme do úpravy kontaktu, ktorý potrebujeme a z výberového menu vyberieme hodnotu ktoru sme pridali. Obrázok č. 4 – Výberové menu – použitie, znázorňuje proces výberu zadanej hodnoty.

Obrázok č. 4 – Výberové menu – použitie
OBSAH