loading
hello dummmy text
koncpt-img

Nastavenie číselníkov

Kým systém CRM používa pre všetky údaje svoj systém interného číslovania, môžete definovať vlastnú schému číslovania pre väčšinu modulov. Schému číslovania môžete definovať výberom modulu a zadaním predpony do textu. Vaša počiatočná sekvencia musí byť číslo, ktoré sa pri každom zadaní nového záznamu zvýši o 1. Upozorňujeme, že CRM kontroluje Vaše čísla. Nemôžete vytvoriť záznam s rovnakým číslom dvakrát. Ak chcete spustiť novú sekvenciu, môžete to urobiť pomocou inej predvoľby. Obrázok – Nastavenie číselníkov zobrazuje príklad pre kontakty / osoby. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov na prispôsobenie číslovania Vaších záznamov. Prejdite do ponuky Nastavenie CRM —> Správa modulov —> Nastavenie číselníkov.

Obrázok – Nastavenie číselníkov
Pole Popis
Vyberte modul Vyberte požadovaný modul a prispôsobte jeho číslovanie.
Použi prefix Zadajte požadovanú predponu. Táto položka sa automaticky vyplní v detailnom zobrazení vybraného poľa modulu ( [Prefix] číslo) . Modulom môžu byť kontakty, prvé kontakty, produkty atď.
Začať počítanie Uveďte postupnosť, v ktorej sa má začať číslovanie. Tieto čísla záznamov sa aktualizujú v chronologickom poradí, začínajúc Vaším počiatočným poradovým číslom.

Tlačidlom  uložíte svoje nastavenia. Po úspešnom prispôsobení číslovania záznamov môžete vidieť, že záznamy, ktoré sú importované alebo vytvorené po prispôsobení automaticky vyplnia predponu a poradové číslo sa aktualizuje chronologicky viď. Obrázok č. 2 – Chronologické číslovanie Poznámka! Číslovanie sekvencií sa začne pri vytváraní nového záznamu.

Obrázok č. 2 – Chronologické číslovanie
OBSAH