CRM Kontakty

Modul CRM Kontakty zaznamenáva podrobností o kontaktoch a sledovania ich interakcií s firmou, ktoré umožňujú zlepšiť úroveň predaja produktov a služieb.

CRM Import kontaktov

Správa kontaktov

Jednou z prvých vecí, ktoré budete v CRM systéme určite robiť je importovanie kontaktov.

Pohodlné importovanie kontaktov

Svoje doterajšie kontakty si viete do CRM systému ľahko a pohodlne importovať pomocou rôznych nástrojov. Jedny z najpoužívanejších je import pomocou tabuľky XLS, CSV súboru, import cez Google kontakty alebo import emailom.

Automatické vytvárenie kontaktov

Ďalšia skvelá vec, ktorá Vás určite poteší je automatické zachytávanie zákazníkov pomocou rôznych webových formulárov, emailov, sociálnych médií, chatov alebo hovorov.
Všetky tieto zachytené a importované kontakty budete mať bezpečne uložené vo svojom účte.

Delenie kontaktov

V CRM viete svoje kontakty zaradiť do jedny zo 4 skupín a to:

  Organizácie – tu zaraďujeme všetky firmy, právnické osoby, živnostníkov, agentúry, atď

  Osoby – sú to kontaktné osoby, ktoré sú späté s konkrétnou Organizáciou

  Prvé kontakty tzv. Leads – sú ľudia, na ktorých ste získali kontakty prostredníctvom marketingových aktivít ako sú výstavy, inzercia, akcie alebo tlač. Náš CRM systém Vám bude nápomocný aby sa v ďalšej fáze stal daný kontakt Vašim verným zákazníkom

  Dodávatelia – do tejto skupiny si môžte pridať firmy, ktoré Vám dodávajú produkty alebo služby

CRM Firmy
CRM Kontakty

Čo by mala obsahovať Správa kontaktov v CRM systéme?

Efektívna administrácia a používanie zákazníckych kontaktov je najdôležitejším elementom CRM systému.

Napokon, všetky obchodné aktivity sú zamerané na zákazníkov. CRM systém ponúka komplexnú databázu, ktorá uchováva všetky podrobnosti kontaktu, ako sú:

  organizácia, dokumenty, obchodné prípady, fakturácia, atď

  podrobnosti týkajúce sa podnikania, všetky potrebné údaje na karte zákazníka

  identifikácia pracovníka, ktorý s daným zákazníkom komunikuje

  funkcia kalendára a plánovania na nastavenie stretnutí a pripomienok

  integrácia s aplik. tretích strán na komunikáciu – e-maily, telefónne hovory, chat a SMS

  správa dokumentov (nahrávanie príloh)

  reporty, ktoré Vám umožňujú získať relevantné údaje z viacerých záznamov a použiť ich na prijímanie správnych rozhodnutí na zvýšenie ziskovosti

Ako pomôže modul CRM Kontakty vášmu podnikaniu

  Aktualizované kontaktné informácie: Poskytnite všetkým tímom prístup ku kontaktným informáciám v reálnom čase, aby ste podporili tímové úsilie. Získate schopnosť ukladať informácie o zákazníkoch s nízkou réžiou a vysokou účinnosťou

  Cielené interakcie so zákazníkmi: Zamestnanci môžu prispôsobiť svoj prístup k požiadavkám každého jednotlivého zákazníka na základe existujúcich informácií, aby zabezpečili vyššiu mieru uzatvárania obchodov

  Kvalitné informácie o zákazníkovi: Sledujte citlivé body, záujmy a potreby zákazníkov efektívne a využívajte ich na podporu predaja. Správa kontaktov v rámci CRM vám taktiež umožňuje sledovať pokrok v predajnom procese.

  Vyššia návratnosť vďaka analýze: Spoľahlivá analytika vám môže pomôcť vyradiť slabé odkazy a robiť rozhodnutia založené na dátach, aby ste dosiahli vyššiu návratnosť

  Jednotné úložisko údajov: Údaje z každého oddelenia, ako je marketing, predaj a podpora, sú centrálne uložené. To vedie k vysokej konzistencii údajov a eliminácii duplikácie údajov

  Plánovaný marketing: Prostredníctvom emailu alebo sociálnych sietí si môžete naplánovať posielanie správ v rôznych intervaloch vďaka čomu viete dosiahnuť zvýšenie predaja

CRM Pridávanie kontaktov
CRM Kontakty

Prečo si teda vybrať CRM Software na správu kontaktov?

  Jednotný informačný systém

  Pohodlný import kontaktov

  Jednoduché získavanie nových kontaktov

  Plánovanie marketingu

  Podrobné informácie o zákazníkovi

  Pripomienkovač plánovaní a stretnutí

Vyskúšať na 30 dní zadarmo