loading
hello dummmy text
koncpt-img

Extension store

Vtiger prevádzkuje špeciálnu webovú stránku, ktorá poskytuje dodatočné rozšírenia a moduly CRM zdarma alebo za licenčný poplatok. Na túto stránku sa môžete dostať pomocou nasledujúcej adresy URL:

 https://marketplace.vtiger.com

Tento obsah je tiež k dispozícii v ponuke [Extension Store], ako je znázornené na Obrázku – Extension Store. V ponuke sa zobrazujú všetky rozšírenia, ktoré zodpovedajú Vašej verzii CRM. Pre opis postupu inštalácie postupujte podľa pokynov uvedených na adrese:

https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Main_Page

Obrázok – Extension Store
OBSAH