loading
hello dummmy text
CRM Produkty a služby

Zákaznícka podpora v CRM Vám prinesie tieto výhody

CRM Modul – Zákaznícka podpora je jedna z najdôležitejších priorít biznisu. Začnite mať profesionálnu podporu pre svojich verných zákazníkov..

Zákaznícka podpora v CRM

Správa užívateľov CRM systému

CRM systém zahŕňa správu používateľov, nastavenia rolami riadenej bezpečnosti, konfiguráciu štandardných a vlastných vstupných polí, predlohy, nastavenie ostatných predvolených nástrojov a základnú konfiguráciu systému.

Pridávanie a odoberanie profilov

Profily sú základom pre priradenie privilégií k používateľom. V každej firme sú zamestnanci s rôznymi úlohami, ako napríklad predajca, servisný technik, sekretárka alebo správca CRM. V závislosti od typu používateľa je možné priradiť oprávnenia na prístup k údajom a používať moduly ktoré potrebuje.

Práva užívateľa CRM

CRM Administrator podľa potreby definuje, kto môže upravovať alebo len zobrazovať konkrétne hodnoty polí. Ďalej nastavuje prístupové povolenia pre nástroje CRM, ako sú Import, Export, Zlučovanie, atď.

CRM Administracia - Práva užívateľa CRM systému

Správa modulov CRM systému

Moduly v CRM majú predvolené polia. Každá firma ale potrebuje iné polia pre svoje individuálne pracovné postupy.

Vlastné formuláre

Vytvorte si vlastné nové polia/bloky a umiestnite, kde ich kde potrebujete, aby rozhranie vyhovovalo vašim obchodným potrebám. Pomocou prevencie duplicít sa môžete vyhnúť vytváraniu duplicitných záznamov. Pridajte si povinné či nepovinné polia.

Prispôsobenie modulov

Usporiadajte si moduly pohybom po blokoch a poliach na požadované pozície. Každý modul má vlastne číslovanie ktoré si viete definovať. Administrátor taktiež vie pridávať/upravovať položky vo výberovom polí podľa potreby procesu.

Automatizácia CRM procesov

Workflow vám dokáže automatizovať opakujúce sa úlohy. Zahŕňa spúšťacie podmienky, vstupné kritériá a akcie.

Všedné úlohy sa stanú minulosťou

Zautomatizujte si každodenné úlohy, ako je vytvorenie schôdzky alebo odoslanie e-mailu, nastavením pracovného toku. Uveďte podmienky spustenia a o ostatné sa už postará CRM. Taktiež na aktualizáciu polí CRM podľa potreby zadajte podmienky spúšťania a vstupných kritérií.

Automatizácia podpory

Keď zákazník reaguje na uzavretý prípad CRM ho automaticky znovu otvorí a informuje príslušného užívateľa vrátane správcu poprípade si viete nastaviť upozornenia len na prípady vysokej priority.

CRM Administracia - Automatizácia procesov