S viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti CRM poznáme každodenné výzvy v B2B aj B2C sektore.
Ponúkame vám online CRM Software riešenie prispôsobené pre mnoho odvetví
a na mieru pre Vás.

Online CRM Software

CRM Software je v súbor online nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. 
Všetko prebieha ONLINE čo prináša výhody ako prístup odkiaľkoľvek na svete, online komunikáciu medzi užívateľmi CRM alebo aktuálne údaje. Viac už ale nižšie…

A pre koho je CRM Software vhodný?

CRM Systém je vhodný pre malé firmy, stredné firmy aj veľké firmy, ktoré chcú mať vo svojej firme poriadok v biznise a mať jej celý riadiaci proces pod kontrolou.

CRM Zákaznícka podpora

CRM Marketing

CRM Projekty

Kontakty v CRM

Kalendár v CRM

CRM Dashboard

CRM Sklady

CRM Produkty a služby

CRM Predaje

Zákaznícka podpora

Marketing

Projekty

Kontakty

Kalendár

Dashboard

Sklady

Produkty a služby

Predaje

Synchronizácia s CRM Software

CRM Marketing

Zvýšte zisky svojej firmy

CRM systém môže byť veľmi užitočný pre marketingové účely, pretože vám umožňuje zbierať a analyzovať dáta o vašich zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch a tým vám poskytuje nástroje na zvýšenie ziskov vašej firmy.
Spravujte marketingové aktivity naprieč všetkými kanálmi, aby ste prilákali ideálnych zákazníkov. CRM Systém maximalizuje návratnosť investícií do kampaní na generovanie potenciálnych zákazníkov. Využite výkonné možnosti sociálneho a e-mailového marketingu.
Je dôležité vybrať si správny CRM systém a riadiť sa osvedčenými postupmi, aby sa maximalizoval potenciál CRM pre vašu firmu.

Viac informácií
CRM Marketing
CRM Kontakty

Kontakty v CRM

Automatické vytváranie kontaktov

Slúžia na správu informácií o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch. Kontakty obsahujú základné informácie o zákazníkoch, ako sú ich mená, kontaktné údaje, spoločnosti, s ktorými sú spojení, historické informácie o komunikácii a predchádzajúcich transakciách a ďalšie informácie.

Tieto informácie môžu byť použité na vytvorenie a udržanie silných vzťahov so zákazníkmi, čo môže zvýšiť zákaznícku vernosť, zlepšiť ich spokojnosť a podporiť zvýšenie predaja a zisku.

Kontakty si viete ľahko vytvoriť alebo importovať z aplikácií tretích strán, ako sú Kontakty Google, webové formuláre, súbory CSV, súbory .vcf. alebo e-mailom. Automaticky možno tiež zachytiť potenciálnych zákazníkov z e-mailov, chatov a hovorov.

Viac informácií

CRM Dashboard

Prehľad aktivít na jednej strane

CRM Dashboard alebo tzv. Informačný panel ponúka prístup k rôznym dôležitým metrikám hneď na úvodnej stránke. Tento prehľad umožňuje manažérom, vedúcim tímov a zamestnancom vidieť dôležité informácie o zákazníkoch, príležitostiach a výkone predaja na jednom mieste. Vytvorte si vlastné rôzne panely prehľadov a usporiadajte si ich podľa dôležitosti. Monitorujte si výkon vášho tímu. Tieto informácie by mali byť prezentované v prehľadnej a ľahko zrozumiteľnej forme, aby sa rýchlo a efektívne dali analyzovať a použiť na zlepšenie výkonu a efektivity vašej firmy

Viac informácií
CRM Informačný panel

Spolupráca s našimi klientmi…

Aj toto sú naši
CRM klienti…

CRM Predaje

Všetky predaje pod jednou strechou

CRM Softvér môžete použiť aj na zaznamenanie celého Vášho predajného procesu od prvého kontaktu naprieč predajom až po servis na jednom mieste.
Zahrnuje funkcie ako sledovanie predaja, riadenie príležitostí a sledovanie výkonnosti predajcov. Vďaka CRM systému môžete zlepšiť riadenie a efektivitu vašej predajnej stratégie a zvýšiť objem predaja. Tieto funkcie vám umožnia získať prehľad o všetkých predajoch vašej firmy a uľahčia vám riadenie a sledovanie celého predajného procesu. Takto dokážete zlepšiť výkonnosť vašej firmy a zvýšiť objem predaja.

Viac informácií
CRM Predaje
CRM Produkty a služby

CRM Produkty a služby

Vytvorte si katalóg produktov

CRM systém ponúka funkcie na zachytenie a kategorizovanie Vašich produktov a služieb s rôznymi cenami a dodávateľmi.
Tieto informácie môžu byť aktívne používané pri práci so zákazníkmi.
Pomáha Vám taktiež pri správe skladu zásob.
Náš CRM Software Vám taktiež umožňuje pracovať s neobmedzeným množstvom rôznych cenníkov. Je to veľmi vhodné napr. ak Vaša spoločnosť má rôzne typy zákazníkov, pre ktoré má rôzne ceny.

Viac informácií

Kalendár v CRM

Nezmeškajte viac pracovné stretnutie

Predstavte si, že kalendár, ktorý Ste mali doteraz na stole, vymeníte za kalendár, ktorý Vás vždy na dôležité stretnutie alebo úlohu upozorní vyskakovacím oknom. Neznie to skvele?
Kalendár rozlišuje medzi stretnutiami, telefonátmi a úlohami.

Viac informácií
CRM Kalendár

Referencie od našich klientov

CRM Projekty

Efektívne riadenie projektu

Či už pracujete na malom alebo veľkom projekte, nástroje na správu projektov Vám pomôžu to dosiahnuť rýchlejšie. Vytvorte projekt s ľubovoľným počtom úloh a míľnikov s termínom ukončenia. Priraďte projekt k zákazníkovi, obchodnému prípadu alebo inej entite, aby ste ich vždy ľahko našli. Potom pripojte súbory, spolupracujte a sledujte pokrok priamo z hlavného panela projektu.

Viac informácií

CRM Zákaznícka podpora

Vytvorte si vlastnú zákaznícku podporu

 • CRM Systém ponúka online komfortné možnosti na správu vzťahov s hodnotnými zákazníkmi po uskutočnenej obchodnej transakcii ponúkaním funkcií podpory. V terminológii CRM sú problémy ľubovoľné zákaznícke požiadavky na servis, ktoré sa vyskytnú po predaji.
 • V CRM systéme môžete mať zoznam FAQ.
  FAQ sú uložené otázky a odpovede, pri ktorých si myslíte, že sú alebo budú často opakované v istom kontexte, a prináležia istej čiastočnej problematike.
Viac informácií
CRM Podpora

Referencie od našich klientov

CRM Administrácia a Nástroje

Prideľujte práva svojim zamestnancom

Pridajte a spravujte svojich zamestnancov ako používateľov CRM pomocou hierarchie rolí. Spravujte ich udelením povolení na prístup k informáciám a vykonávanie úloh podľa ich rol.
Zefektívnenie Vášho podnikania automatizáciou často opakujúcich sa úloh s jednorazovým nastavením.

Viac informácií

Obľúbené nástroje CRM Software

Výhody, prínosy a fakty o CRM Systéme

Výhody CRM Software

 • SK, CZ, EN a iné jazykové rozhranie
 • Dokonalá znalosť zákazníka
 • Udržiavanie zákazníkov formou starostlivosti o neho
 • Získavanie nových zákazníkov
 • Presnejšie cielenie na zákazníka
 • Prehľad o predaji za vybrané regióny, pobočku, obchodníka, obdobia
 • Kompletný prehľad komunikácie (správy, telefonáty, prílohy)
 • Kompletná evidencia záujmov o Váš tovar alebo služby
 • Zákaznícky portál pre Vašich zákazníkov
 • Servisné požiadavky, sťažnosti, návrhy na zlepšenia a otázky od zákazníkov
 • História predajov za minulé roky
 • Kontrola, vyhodnocovanie a štatistiky predaja
 • Efektívne plánovanie schôdzok, telefonátov a služobných ciest
 • Notifikácie udalostí, pripomienkovač komu, kedy a prečo volať, písať, stretnúť sa
 • Notifikácia emailom o splnení alebo nesplnení úlohy
 • Celková správa kontaktov a plánovač času
 • Nástroje vzdialeného prístupu k systémom
 • Rýchlejšie a korektné vybavovanie reklamácií a objednávok
 • Správa obchodných partnerov
 • Prehľad efektivity práce jednotlivých pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci
 • Integrácia celosvetovo obľúbených programov (Google, Office 365, Woocommerce, Outlook, atď.)
 • Máme 15 rokov skúsenosti s CRM Systémom

Dôležité fakty o CRM

 • CRM je špičkový nástroj na vytváranie personalizovaných interakcií so zákazníkmi
 • Je považovaný za jeden z najdôležitejších nástrojov v oblasti služieb a predaja
 • Vhodný pre malé, stredné aj veľké firmy
 • Rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám o zákazníkoch, plánovaní pracovného programu a využití znalostných báz
 • Základy svetovo obľúbeného Vtiger CRM systému (cez 5 miliónov stiahnutí)
 • Všetky dôležité informácie o zákazníkovi máte na jednom mieste
 • CRM Vám celkovo zníži náklady vynaložené na predaj a zvýši efektivitu starostlivosti o zákazníkov
 • CRM systém je určený hlavne na zvyšovanie spokojnosti už existujúcich zákazníkov a celková starostlivosť o nich
 • Je určený nielen pre obchodníkov, ale aj pre pracovníkov servisných oddelení
 • Zákazník bude milo prekvapený informovanosťou všetkých pracovníkov a rýchlosťou akou dokáže spoločnosť vybaviť jeho požiadavky
 • Uplatnenie CRM v každom odvetví bez rozdielu
 • Konečne dokonalý prehľad a systém vo Vašej firme
 • Už nikdy nezmeškáte dôležité stretnutia a termíny
 • Pohodlná administratíva
 • Pri správnom nasadení lepšie zisky vo firme
 • Vystačíte si z webovým prehliadačom pretože CRM Software funguje na online báze, tým pádom ho viete manažovať odkiaľkoľvek

Celosvetové štatistiky a prognózy CRM

 • Očakáva sa, že trh CRM do roku 2027 dosiahne 113 miliárd dolárov
 • CRM je dnes najrýchlejšie rastúcim softvérom
 • 73% obchodníkov používa svoj CRM nástroj na zdieľanie pohľadu na potenciálnych zákazníkov naprieč ostatnými oddeleniami
 • 87% užívateľov CRM tvrdí, že im to pomohlo zvýšiť predaj ich firme
 • Podľa 48 percent spoločností opýtaných v roku 2018 bolo zlepšenie online predajného lievika jednou z ich hlavných priorít predaja
 • Hneď ďalšou bolo investovanie do CRM 
 • 82% firiem používa CRM na automatizáciu procesov a report predaja
 • 75% vedúcich firiem tvrdia, že ich pandémia COVID-19 sa rozhodla viac investovať do digitálnych nástrojov pre správu zákazníkov
 • CRM používajú svetoznáme firmy ako napr. Amazon, Apple, Lenovo či Coca-Cola
 • 31% spoločností tvrdí, že zapojenie viacerých zainteresovaných strán/rozhodovacích subjektov do procesu nákupu je náročnejšie ako pred niekoľkými rokmi. Tieto štatistiky CRM sú dôležité, pretože ide o kritické informácie, ktoré môže vaša spoločnosť použiť na správne rozhodnutie v roku 2022

 • Rok 2022 je rokom zákazníka, čo znamená, že budete pozadu, ak do roku 2023 stále nemáte zavedené CRM. Investícia do nástroja CRM vyzdvihuje záujem spoločnosti udržať si klientov, zvyšuje efektivitu a zlepšuje cestu k zákazníkovi a podpore

 • Prognózy pre príležitosti na integráciu systémov CRM s informačnými kanálmi internetu vecí prudko porastú
 • V roku 2021 93% firiem uznalo dôležitosť personalizácie v starostlivosti o zákazníka. Tento trend zvýšenej personalizácie sa pravdepodobne ešte posilní