loading
hello dummmy text
koncpt-img

Položky pre Služby

Môžete použiť službu pre všetky Vaše ponuky spoločnosti, ktoré nesúvisia s produktmi. Podobne ako v katalógu, CRM poskytuje funkcie na zachytenie a kategorizáciu Vašich služieb rôznymi cenami a predajcami. Neexistuje žiadny zoznam zásob pre služby. Služby sa môžu kombinovať s ponukou produktov, ako je opísané v predchádzajúcej časti.

Služby

Ak chcete pridať novú službu, kliknite na tlačidlo   v ponuke [Služby]. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Vytvorenie služby.

Obrázok – Vytvorenie služby

Väčšina polí na zadávanie údajov je už objasnená, ale niektoré polia si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie:

Informácie o službe

Pole Popis
Názov služby Každej službe musíte prideliť jedinečný názov.
Služba č. Číslo služby je generované systémom CRM automaticky na základe nastavení systému CRM správcom. Nastaviť to môžete v sekcií: CRM nastavenia – Ostatné nastavenia – Nastavenie počítadiel.
Merná jednotka Vyberte jednotku využitia. Upozorňujeme, že správca CRM môže zmeniť obsah zoznamu výberov.
Popis Táto položka môže byť použitá na cenové ponuky, objednávky a faktúry.

Informácie o cenách

Pole Popis
Cena Do tohto poľa by ste mali zadať cenu za jednotkovú cenu. Všetky ceny služieb sú zadávané s menou priradenou používateľovi, ktorý zadáva ceny. Máte možnosť zadať cenu služby v inej mene, ak to správca systému CRM nakonfiguroval na iné meny, ako je popísané v sekcií: Nastavenie Meny ( €, $, £ … )
DPH (%) Môžete zadávať daň v %, ktorá sa vzťahuje na službu. Upozorňujeme, že Váš správca CRM konfiguruje typy daní a sadzieb, ako je vysvetlené v časti: Správa daní a poplatkov. Zobrazia sa iba typy daní definované správcom. Ak je to potrebné, môžete zmeniť výšku dane, ale nie typ dane.

  Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vložíte informácie o službe do systému CRM. Po uložení sa otvorí detailný pohľad na Vašu službu. Zobrazia sa hlavné údaje, ktoré ste práve zadali.

Zmluvy

Ak chcete pridať novú zmluvu, kliknite na tlačidlo    v ponuke [Zmluvy]. Otvorí sa nové okno, ako je znázornené na Obrázku – Vytvorenie zmluvy.

Obrázok – Vytvorenie zmluvy

Väčšina polí na zadávanie údajov je už objasnená, ale niektoré polia si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie:

Pole Popis
Názov zmluvy Každej servisnej zmluve musíte poskytnúť jedinečný názov.
Pridelené k Mali by ste zmluvu prideliť buď kontaktu alebo k účtu, ktorý je už uložený vo Vašom CRM systéme.
Sledovaná merná jednotka Vyberte jednotku využitia. Upozorňujeme, že správca CRM môže zmeniť obsah zoznamu výberov.
Jednotiek celkom Toto je celkový počet sledovaných merných jednotiek, ktoré sú súčasťou zmluvy.
Použité jednotky Tu môžete zadať, koľko jednotiek už bolo súčasťou poskytnutej služby. Upozorňujeme, že na základe tohto čísla sa vypočíta percentuálna hodnota pre dokončenie zmluvy v zobrazení zoznamu zmluvných služieb.
Priorita Môžete vybrať prioritu pre Vašu zmluvu a to: nízka, stredná, vysoká.
Typ Môžete vybrať typ zmluvy a to: podpora, služby, administratíva.

 Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] vložíte informácie o zmluve a o poskytovaní služieb do systému CRM. Po uložení sa otvorí detailný pohľad na Vašu zmluvu. Zobrazia sa hlavné údaje, ktoré ste práve zadali.

OBSAH