loading
hello dummmy text
koncpt-img

Konfigurácia

Pomocou konfiguračných funkcií môžete určiť informácie o Vašej spoločnosti, nakonfigurovať server odchádzajúcej pošty, editovať menu, nastaviť platobnú menu a oveľa viac. Rôzne funkcie budú potrobne vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.

8d1a47d7aa5b98e7f2ddf0c34f94a296
OBSAH