loading
hello dummmy text
koncpt-img

CRM Administrácia

Táto časť vysvetľuje administratívne úlohy potrebné na správu systému CRM. Opisuje:

  • Nastavenie zabezpečenia používateľskej administrácie a rolí.
  • Konfigurácia štandardných a vlastných zadávacích polí.
  • Šablóny a konfigurácia iných prednastavených nástrojov.
  • Základná konfigurácia systému.

Odporúča sa, aby iba jeden alebo veľmi obmedzený počet používateľov dostával administrátorské privilégiá.

OBSAH