loading
hello dummmy text
koncpt-img

Marketing a Predaj

Mapovanie Prvého kontaktu pri konvertovaní

Vlastné polia pre Prvé kontakty sú jedinečné. Môžete sa rozhodnúť, čo sa bude robiť s obsahom uloženým v týchto poliach pri prevode prvého kontaktu na predajnú príležitosť. Tieto informácie môžete odstrániť alebo preniesť obsah týchto polí do príslušných vlastných polí pre príležitosti, účty alebo kontakty/osoby. Štandardné polia budú automaticky mapované, ale vlastné polia by mali byť mapované manuálne. Len niekoľkými kliknutiami budete môcť mapovať polia v hlavnom zázname do polí v časti kontakty, organizácie a príležitosti. Automaticky generované polia, ako je vytvorený čas, zmenený čas a číslo príkazu, však nemožno zmapovať.

Nastavenie mapovania pre vlastné polia

Pomocou navigačného menu prejdite do ponuky Marketing —> Prvé kontakty. Pomocou tlačidla  v pravom hornom rohu vyberte možnosť Lead Conversion Data Mapping, následne kliknite na tlačidlo   v pravom hornom rohu. Otvorí sa Vám okno mapovanie pre Prvé kontakty kde môžete rôzne polia upravovať a pridať vlastné mapovanie ako je znázornené na Obrázku – Pridať mapovanie pre Prvý kontakt.

Obrázok – Pridať mapovanie pre Prvý kontakt

Mapovanie Príležitostí a Projektu

Vtiger CRM Vám pomôže mapovať vlastné oblasti príležitosti pre projekt. Hodnoty poľa sa odošlú do vybraných cieľových polí. Pomocou navigačného menu prejdite do ponuky Predaj —> Príležitosti. Pomocou tlačidla   v pravom hornom rohu vyberte možnosť Opportunity to Project mapping, následne kliknite na tlačidlo  v pravom hornom rohu. Otvorí sa Vám okno mapovanie pre Príležitosti a Projekt, kde môžete rôzne polia upravovať a pridať vlastné mapovanie ako je znázornené na Obrázku – Mapovanie Príležitosti a Projektu.

Obrázok – Mapovanie Príležitosti a Projektu
OBSAH