loading
hello dummmy text
koncpt-img

Nastavenie formulárov

Každý modul v CRM systéme má preddefinovanú sadu blokov a polí, ktoré organizujú a uchovávajú rôzne informácie potrebné k Vašej práci. Funkcia Nastavenie formuláov umožňuje vytvárať vlastné polia, upravovať polia, upravovať vlastnosti polí a presúvať polia vo vnútri a naprieč blokmi. Vlastné polia, ktoré vytvoríte, môžu používať všetci úžívatelia vo Vašom účte Vtiger CRM, pokiaľ nemáte definované povolenia prostredníctvom profilov.

Navigácia pre Nastavenie formulárov

Môžete prejsť na možnosť upravovať polia a formuláre:

  • Cez nastavenia CRM
Obrázok č. 1 – Navigácia cez Nastavenia CRM
  • Prípadne môžete prejsť na túto stránku z príslušného modulu
Obrázok č. 2 – Navigácia cez modul

Pridanie nového bloku

Vtiger poskytuje pre každý modul niekoľko predvolených blokov. Okrem nich môžete tiež vytvárať vlastné bloky. Nasledujúci Obrázok č. 3 – Pridanie bloku, znázorňuje ako pridať a odstrániť blok.

Obrázok č. 3 – Pridanie bloku

Pridanie vlastného poľa

Pridajte vlastné polia okrem predvolených polí. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov a pridajte vlastné polia do vybraného modulu. Kliknite na tlačidlo . Otvorí sa Vám nové okno ako je znázornené na Obrázku č. 4 – Pridanie vlastného poľa. V novom okne Vytvoriť nové užívateľské pole, vybrte typ poľa, názov a dĺžku poľa. Nastavte vlastnosti poľa podľa vlastných potrieb začiarknutím políčok ako napr. Povinné polia, Rýchle vytvorenie, Hromadná správa.

Obrázok č. 4 – Pridanie vlastného poľa

Pridanie výberového menu

Pridajte vlastné pole výberového menu okrem predvolených polí, ktoré ponúka CRM systém. Postupujte podľa jednoduchých krokov a pridajte pole Výberové menu do vybraného modulu. Celý proces je znázonený na Obrázku č. 5 – Pridanie výberového menu. Kliknite na tlačidlo , vyberte typ poľa výberové menu, zadajte názov a hodnoty. Hodnoty oddeľujte čiarkou. Môžete zadať aj predvolenú hodnotu z hodnôt, ktoré ste zadali.

Obrázku č. 5 – Pridanie výberového menu

Presúvanie polí a blokov

Vtiger CRM Vám dáva flexibilitu na usporiadanie polí podľa Vaších obchodných požiadaviek. Kliknite na požadované pole a presuňte ho na ľubovoľné vybrané miesto na blokoch. Presúvať môžete tak isto aj bloky, čím zmeníte ich usporiadanie. Celý proces znázorňuje Obrázok č. 6 – Presúvanie polí.

Obrázok č. 6 – Presúvanie polí

Nastavenie polí na povinné / nepovinné

Povinné polia sú polia, ktoré by ste mali vyplniť. Nemôžete vytvárať ani importovať záznamy bez vyplnenia alebo mapovania povinných polí. Vami zvolené polia môžete nastaviť na povinné alebo nepovinné podľa Vaších požiadaviek, zaškrtnutím alebo odškrtnutím políčka Povinné polia ako znázorňuje Obrázok č. 7 – Povinné a nepovinné polia.

Obrázok č. 7 – Povinné a nepovinné polia

Upravovanie, mazanie a skrývanie polí

Upravovanie a mazanie polí je znázornené na nasledujúcom Obrázku č. 8 – Upravovanie a mazanie polí.

Obrázok č. 8 – Upravovanie a mazanie polí

Táto funkcia umožňuje skryť polia tak, aby boli pre Vaších používateľov neviditeľné. Toto má výhodu oproti možnosti vymazať polia, pretože skryté polia dáta nevymažú. Môžete skryť vlastné aj predvolené polia (2). Povinné polia nemožno skryť (1) viď. Obrázok č. 9 – Skrývanie polí.

Obrázok č. 9 – Skrývanie polí
OBSAH