loading
hello dummmy text
koncpt-img

Nastavenie meny

Kliknutím na Nastavenie meny, nastavíte svoje celoštátne meny. Môžete pridať neobmedzený počet mien kliknutím na tlačidlo  ako je znázornené na Obrázku – Nastavenie meny. Odstrániť alebo upraviť existujúce meny môžete tiež kliknutím na príslušný názov meny alebo na ikonu  

Obrázok – Nastavenie meny
Pole Popis
Aktuálna mena Názov meny, napr. Euro.
Aktuálny kód Krátky názov meny, napr. EUR.
Symbol Zadajte symbol meny. Tento symbol sa v CRM použije pre všetky informácie o cene, napr. €.
Konverzný kurz Zadajte mieru konverzie vo vzťahu k základnej mene CRM. Základná mena je prvou menou v zozname mien.
Stav Menu môžete nastaviť ako aktívnu alebo neaktívnu. Neaktívne meny nemôžu byť priradené žiadnym používateľom.
OBSAH