CRM Administrácia

CRM Administrácia bude vďaka správe prístupu zamestnancov firmy, ktorí sú užívatelia CRM vždy ľahká a efektívna.

Správa užívateľov

Administráciu CRM zahŕňa správu používateľov, nastavenia rolami riadenej bezpečnosti, konfiguráciu štandardných a vlastných vstupných polí, predlohy, nastavenie ostatných predvolených nástrojov a základnú konfiguráciu systému.

Pridávanie a odoberanie privilégií

Profily sú základom pre priradenie privilégií k používateľom. V každej firme sú  zamestnanci s rôznymi úlohami, ako napríklad predajca, servisný technik, sekretárka alebo správca CRM. V závislosti od typu používateľa je možné priradiť oprávnenia na prístup k údajom a používať moduly ktoré potrebuje.

Práva užívateľa CRM

CRM Administrator podľa potreby definuje, kto môže upravovať alebo len zobrazovať konkrétne hodnoty polí. Ďalej nastavuje prístupové povolenia pre nástroje CRM, ako sú Import, Export, Zlučovanie, atď.

CRM Správca rolí
CRM Správa modulov

Správa modulov

Moduly v CRM majú predvolené polia. Každá firma ale potrebuje iné polia pre svoje individuálne pracovné postupy.

Vlastné formuláre

Vytvorte si vlastné nové polia/bloky a umiestnite, kde ich kde potrebujete, aby rozhranie vyhovovalo vašim obchodným potrebám. Pomocou prevencie duplicít sa môžete vyhnúť vytváraniu duplicitných záznamov. Pridajte si povinné či nepovinné polia.

Prispôsobenie modulov

Usporiadajte si moduly pohybom po blokoch a poliach na požadované pozície. Každý modul má vlastne číslovanie ktoré si viete definovať.  Administrátor taktiež vie pridávať/upravovať položky vo výberovom polí podľa potreby procesu.

Automatizácia procesov

Workflow vám dokáže automatizovať opakujúce sa úlohy. Zahŕňa spúšťacie podmienky, vstupné kritériá a akcie.

Všedné úlohy sa stanú minulosťou

Zautomatizujte si každodenné úlohy, ako je vytvorenie schôdzky alebo odoslanie e-mailu, nastavením pracovného toku. Uveďte podmienky spustenia a o ostatné sa už postará CRM. Taktiež na aktualizáciu polí CRM podľa potreby zadajte podmienky spúšťania a vstupných kritérií.

Automatizácia podpory

Keď zákazník reaguje na uzavretý prípad CRM ho automaticky znovu otvorí a informuje príslušného užívateľa vrátane správcu poprípade si viete nastaviť upozornenia len na prípady vysokej priority.

CRM Automatizácia procesov

CRM Administrácia Vám zautomatizuje procesy, uľahčí a zefektívni prácu

 

  Pridávanie a odoberanie práv pre užívateľa

  Definujte si práva užívateľa CRM

  Tvorba vlastných formulárov

  Prispôsobenie modulov pohybom na požadované pozície

  Automatizácia každodenných úloh

  Nastavenie upozornenia na požiadavky vyššej priority

CRM Software Administrácia
Vyskúšať na 30 dní zadarmo