loading
hello dummmy text
CRM Predaj

Predajný proces pomocou CRM

CRM modul Predaje môžete použiť na zaznamenanie celého Vášho predajného procesu od prvého kontaktu s perspektívnym zákazníkom po popredajný servis.

CRM Predaje pomôžú zvýšiť zisky Vašej firmy

CRM systém berie ohľad na to, že počas tohto procesu sú potrebné rôzne dáta, automatizuje niektoré kroky predaja a vytvára reporty.

Predajné príležitosti

V predajnom procese je potencionálny predaj logickým nástupcom prvého kontaktu. Preto môžete vytvoriť potencionálny predaj z prvého kontaktu a presunúť k nemu všetky dostupné informácie. V podstate je predajná príležitosť okamžitou príležitosťou obchodovať s potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom.

Nákupy a faktúry

CRM Vám pomáha pri nákupe tovarov alebo služieb. Táto funkcionalita je zvlášť pomocná v prípade, že potrebujete niečo objednať u Vášho dodávateľa pre splnenie zákazníckej objednávky alebo pre správu operácií Vašej spoločnosti. Vytvárať zákaznícke faktúry môžete manuálne alebo automaticky z objednávok.

CRM - Cenová ponuka

Tvorba cenových ponúk

CRM systém Vám pomôže pri tvorbe cenových ponúk pre potenciálnych zákazníkov.

Cenová ponuka

Vytvorenie cenovej ponuky je založené na katalógu Vášho produktu alebo služby a súvisiacich cenových zoznamoch.

Ponuka v PDF

Aby ste mohli poskytnúť kópiu svojich cenových ponúk v PDF, musíte mať nastavené informácie o spoločnosti vopred. Takúto cenovú ponuku viete jednoducho odoslať emailom.

Objednávky, faktúry a platby

Zvyčajne ide o objednávky tovarov alebo služieb, ktoré boli prijaté v papierovej podobe ako fax alebo poštou.

Prijaté objednávky

Prijaté objednávky sú objednávky, ktoré dostanete od zákazníkov. Môže sa líšiť od Vašej cenovej ponuky a tieto informácie by ste mali mať v systéme CRM k dispozícii. Cieľom je, aby Vaše dáta o príležitosti obsahovali všetky informácie patriace konkrétnej firme.

Evidencia platieb

Cashflow vám umožňuje mať prehľad vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb a spájať tieto platby s inými subjektmi. Vidíte tak zákazníkov, kde sa nachádzajú v procese predaja a uzatvárať tak ďalšie obchody.

CRM Objednávky