loading
hello dummmy text
koncpt-img

Zákaznický portál

Zákaznícky portál umožňuje samoobsluhu pre zákazníkov. Ak zistia problémy počas používania CRM systému, môžu tieto problémy nahlasovať. Tento systém Vám napomáha udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi. Umožňuje im tiež zobraziť Znalostnú databázu, Faktúry, Cenové ponuky, Produkty, Služby, Dokumenty, Kontakty, Účty, Majetok a Projekty, ktoré sú spojené s Organizáciou, ak je to povolené. Administrátor môže ovládať polia v Zákazníckom portáli. Môžete tiež znova usporiadať poradie kariet, zapnúť / vypnúť karty, priradiť ľubovoľný profil používateľa na riadenie prístupu k poliam a určiť predvoleného používateľa aby sa staral o zákaznicky portál.

Nastavenie a konfigurácia Zákaznického portálu

S nastaveniami zákaznického portálu môžete obmedziť alebo poskytnúť svojim zákazníkom možnosť zobraziť moduly, polia a údaje. Môžete tiež nakonfigurovať predvoleného používateľa; v dôsledku toho budú tickety / problémy, vygenerované zo zákazníckeho portálu a pridelené vybranému používateľovi. Postupujte podľa niekoľkých jednoduchých krokov na konfiguráciu. Prejdite do Nastavení CRM —> Konfigurácia  —> Zákaznícky portál. 

OBSAH