CRM Dashboard

Informačný panel tzv. CRM Dashboard poskytuje súhrn kľúčových metrík a ďalších dôležitých údajov na jednej obrazovke čím viete urýchliť výkon a predaje.

Čo je to CRM Dashboard?

CRM Dashboard je panel rôznych prehľadov, ktoré monitorujú produktivitu a vývoj predaja vášho tímu.

Iba podstatné informácie

Dashboards alebo aj Nástenka vám umožní zamerať sa na informácie, ktoré sú pre vás dôležité. Prispôsobte si ho podľa svojich predstáv pomocou rôznych widgetov.

Najlepší na vrchole

Sledujte výkonnosť svojho tímu a identifikujte tých najlepších. Vyhodnoťte výkon člena tímu a v prípade potreby urobte nápravné opatrenia.

CRM Predajný lievik

Príklady Widgetov, ktoré Vám uľahčia prácu

Poznámkový blok

Slúži na zapísanie kľúčových informácií ku konkrétnym kontaktom alebo dokonca pridať odkazy na rýchly prístup k záznamom.

Ponuky

Rozumne spravujte svoj kanál a pomocou grafiky si znázornite ponuky, ktoré vám pomôžu spraviť dobrú akciu.

História

Ukazuje súhrn všetkých vykonaných zmien v interných záznamoch.

Aktivity

Majte prehľad o všetkých vašich naplánovaných a skončených udalostiach a úlohách Vášho tímu, čím môžete včas zabrániť rôznym zdržaniam.

Predajný lievik

Pomocou rôznych filtrov získajte konkrétne informácie a sledujte postup príležitostí.

Prípady

Sledujte otvorené a prebiehajúce prípady pridelené zamestnancom podpory a v prípade potreby ponúknite pomoc.

Leads

Kvôli lepšiemu prehľadu viete použiť grafické znázornenie potenciálnych zákazníkov.

Prehľad na jednej obrazovke

Pomocou widgetov sa viete na jednej obrazovke zamerať na všetky potrebné údaje v zvolenom období týkajúce sa vašich obchodov a aktivít ako sú:

CRM výhody  priemerný čas na uzavretie všetkých obchodov 

CRM výhody  počet uzavretých obchodov 

CRM výhody  súčet tržieb

CRM výhody  počet predaných výrobkov<

CRM výhody  priemerná suma uzatvorených obchodov

CRM výhody  denný počet aktivít, ktoré vykonáva predajný tím

CRM výhody  počet uskutočnených obchodov daného predajcu

CRM Informačný panel
CRM Informačný panel Widgety
CRM Informačný panel

Všetko pod dohľadom


  Analyzujte výkonnosť tímu

  Prehľad aktivít a výkonu

  Prispôsobenie informačného panela pomocou widgetov

  Predajný lievik

Vyskúšať na 30 dní zadarmo