loading
hello dummmy text
CRM Dashboard

Dashboard v CRM systéme

Informačný panel tzv. CRM Dashboard poskytuje súhrn kľúčových metrík a ďalších dôležitých údajov na jednej obrazovke čím viete urýchliť výkon a predaje.

CRM Dashboard - Informačný panel
CRM Dashboard - Widgety

Prehľad na jednej obrazovke

Pomocou widgetov sa viete na jednej obrazovke zamerať na všetky potrebné údaje v zvolenom období týkajúce sa vašich obchodov a aktivít.

Iba podstatné informácie

Dashboards alebo aj Nástenka vám umožní zamerať sa na informácie, ktoré sú pre vás dôležité. Prispôsobte si ho podľa svojich predstáv pomocou rôznych widgetov.

Najlepší na vrchole

Sledujte výkonnosť svojho tímu a identifikujte tých najlepších. Vyhodnoťte výkon člena tímu a v prípade potreby urobte nápravné opatrenia.

CRM Dashboard - Nástenka

Všetko pod dohľadom

CRM Dashboard je panel rôznych prehľadov, ktoré monitorujú produktivitu a vývoj predaja vášho tímu.

Príklady Widgetov, ktoré Vám uľahčia prácu

Poznámkový blok

Slúži na zapísanie kľúčových informácií ku konkrétnym kontaktom alebo dokonca pridať odkazy na rýchly prístup k záznamom.

Ponuky

Rozumne spravujte svoj kanál a pomocou grafiky si znázornite ponuky, ktoré vám pomôžu spraviť dobrú akciu.

Aktivity

Majte prehľad o všetkých vašich naplánovaných a skončených udalostiach a úlohách Vášho tímu, čím môžete včas zabrániť rôznym zdržaniam.

História

Ukazuje súhrn všetkých vykonaných zmien v interných záznamoch.