loading
hello dummmy text
koncpt-img

Plánovač

Plánovač funguje pravidelne v pozadí a vykonáva rôzne úlohy v CRM systéme. Môžete zapnúť / vypnúť požadované úlohy. Najdôležitejšie je, že automatizuje množstvo operácií spustených na pozadí. Ponuka pre Plánovač je znazornená na Obrázku č. 1 – Plánovač. Pomocou ikony ceruzky, môžete upravoať rôzne akcie (zmeniť stav, frekvenciu).

Obrázok č. 1 – Plánovač

Prehľad Plánovača

Tu je zoznam úloh, ktoré sa vykonávajú, keď sa cron spustí automaticky. *Cron je softvérový “démon”, ktorý v operačných systémoch automatizovane spúšťa v určitý čas nejaký príkaz resp. proces (skript, program a pod.). Jedná sa vlastne o špecializovaný systémový proces, ktorý v operačnom systéme slúži ako plánovač úloh, ktorý umožňuje opakované spúšťanie periodicky sa opakujúcich procesov.

  • Workflow / Automatický proces – posielanie e-mailov, vytváranie udalostí a úloh, aktualizácia polí, vytváranie záznamov o entitách a vyvolanie vlastných funkcií sa spúšťajú pomocou plánovača.
  • Recurring Invoice / Opakovaná faktúra – opakujúce sa faktúry, ktoré sa automaticky vytvárajú z prijatých objednávok odberateľa, sa spúšťajú prostredníctvom plánovača.
  • Send Reminder / Odoslať upomienku – e-mailové upozornenie, ktoré Vám bolo odoslané, aby ste si pripomenuli nadchádzajúcu udalosť.
  • Mail Scanner / Mailový scanner – prichádzajúce e-maily sa naskenujú a príslušné entity sa vytvoria automaticky pomocou plánovača.
  • Scheluded Import / Planovaný import – ak súbor importu obsahuje viac ako 1000 záznamov, je naplánované dokončenie importu pomocou plánovača.
  • Schedule Reports / Plánovanie reportov – posielanie správ vo formáte .csv v pravidelných intervaloch konkrétnym používateľom prostredníctvom e-mailu.

Môžete zakázať úlohy, ktoré nechcete, aby plánovač spustil. Ak napríklad nechcete, aby boli úlohy automatického procesu vykonané, môžete ho deaktivovať tak, že zmeníte stav na Neaktívny. Celý proces je znázornený na Obrázku č. 2 – Plánovač, zmena stavu.

Obrázku č. 2 – Plánovač, zmena stavu

 Poznámka!

  1. Všetky úlohy Cron s frekvenciou (H: M) 00:00 sa vykonajú, keď to bude potrebné. Zostávajúce úlohy sa vykonajú na základe danej frekvencie.
  2. Posledná kontrola bude aktualizovaná iba vtedy, keď sa spustí Cron.
OBSAH