loading
hello dummmy text
koncpt-img

Editor konfigurácie

Služba CRM obsahuje niektoré základné nastavenia uložené v súbore config.inc. V ponuke Editora konfigurácie na Obrázku – Editor konfigurácie, môžete zmeniť obsah tohto súboru kliknutím na tlačidlo . Každá zmena sa stáva platnou pre všetkých používateľov CRM, v niektorých prípadoch až po opätovnom prihlásení. Majte na pamäti, že kapacity Vášho servera majú obmedzenia a nemali by ste sa snažiť presadzovať tieto limity pomocou nevhodných nastavení. Napríklad maximálna veľkosť odovzdávania závisí od nastavení PHP servera.

Obrázok – Editor konfigurácie
Pole Popis
Email technickej podpory E-mailová adresa odosielateľov pre automatické správy CRM.
Podpis technickej podpory Odosielateľov podpis pre automatické správy CRM.
Maximálna veľkosť súboru Toto je maximálna veľkosť súboru, ktorý sa odovzdá do modulu CRM. Týmto nastavujete limit napríklad pre dokumenty alebo prílohy.
Predvolený modul Týmto sa definuje domovská stránka CRM po prihlásení pre všetkých používateľov CRM. Vzhľadom k tomu, že domovská stránka môže byť upravená individuálnymi užívateľmi vo väčšine prípadov to bude vhodné nastavenie.
Maximálny počet znakov v zozname Toto číslo obmedzuje počet znakov zobrazených v zobrazení zoznamu pre všetky polia.
Maximálny počet záznamov na stánke Toto číslo je limit pre počet riadkov zobrazených v zobrazení zoznamu.
OBSAH