loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prijatá objednávka – Dodací list – Faktúra

Prvý spôsob, ktorý odporúčame, je vytvoriť Dodací list z Objednávky.

 • Ak máte dostatok Produktov, môžete tieto Produkty dodať.
 • Ak nemáte dostatok Produktov, popíšeme si, ako pridať Produkty jednoducho pomocou Príjemky.

Potom ste schopní dodať Produkty. Posledným krokom je vytvorenie Faktúry.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 Poznámka: Niektoré časti budú vysvetlené počas procesu. 1.) Vytvorenie objednávky (Modul Prijaté objednávky)

 • Prejdite do modulu Prijaté objednávky a kliknite na tlačidlo „Pridať objednávku“.:
  Sklady – vytvorenie objednávky
   
   
 • Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade“.. Môžete však aj tak vytvoriť objednávku.
   
  Sklady – vytvorenie objednávky
   
 • Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Objednávky vpravo dole. Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov Kliknite na   alebo   Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.
   
  Sklady/Dodacie listy – blok akcií
   
 • Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o predajnej objednávke a produktoch v sklade, ako aj o celkovom počte zakúpených a objednaných produktov..
   
  Sklady – prehľad dodávky

Môžete vidieť, že objednaných produktov (20) je viac ako na sklade (13). Teraz máte 2 možnosti::

 • Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
 • Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

  2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu A) Celkové doručenie a ako prijať produkty cez Príjemku

 1. Otvorte modul Príjemky a kliknite na  .
   
  Sklady – prijatie produktov na sklad
   
 2. Vytvorte Príjemku s požadovaným množstvom produktov, skladom na ktorý produkty chcete prijať a potvrďte tlačidlom 
   
  Sklady – vytvorenie Príjemky
   
 3. Prijmite svoje produkty, v detailnom zobrazení Príjemky kliknite na 
   
  Sklady – prijatie produktov cez Príjemku
   
  Teraz boli do skladu dodané produkty v množstve (7), celková zásoba produktov (20) v sklade je uvedená nižšie:
   
  Sklady – množstvo produktov na sklade po doručení cez Príjemku
   

3.) Teraz môžete vytvoriť Dodací list pre celú objednávku. Otvorte modul Prijaté objednávky a vyberte vašu objednávku, kliknite na 

 • Môžete vidieť, že existuje dostatok produktov na doručenie. Kliknite na tlačidlo 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Podvrďte množstvo a kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Ak máte Produkty vo viacerých skladoch, tu si môžete pozrieť dostupný zoznam skladov, z ktorých si môžete vybrať. (V našom príklade Product – 1 máme práve iba v sklade WH 1, takže k dispozícii vidíme iba jeden/tento sklad). Môžete si tiež vybrať, z ktorých Skladov budú dodané. Ak kliknete na tlačidlo  môžete odstrániť sklad. Ak chcete pridať nový sklad kliknite na  Vyplňte potrebné údaje a kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Dodací list je vytvorený a kliknutím na  doručíte produkty.
   
  Dodací list – doručenie produktov
   
 • V nasledujúcom okne kliknite na 
   
  Dodací list – dodanie produktov
   
 • Teraz má Dodací list stav Dodaný. Produkty môžete faktúrovať. Kliknite na  vyplňte potrebné informácie a kliknite na  Môžete vykonať aj iné operácie cez tlačidlá:   
  Sklady – fakturácia produktov cez Dodací list
   

Teraz v Objednávke alebo Faktúre môžete v bloku akcie pre sklady vidieť, že máte fakturované produkty.. Kliknite na tlačidlo  pre viac informácií.

 
Prehľad doručených a faktúrovaných skladov
OBSAH