loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prijímajte zakúpené produkty z rôznych modulov

Existujú 3 spôsoby, ako môžete prijímať zakúpené Produkty z rôznych modulov.

 • z modulu Prichádzajúce produkty
 • z modulu Nákupné objednávky
 • z modulu Faktúry

  Prichádzajúce produkty Všetky zakúpené produkty (zo všetkých Nákupných objednávok) si môžete pozrieť v module Prichádzajúce produkty. Ak ak vyberiete zo zoznamu produkty, môžete tiež vykonať akciu Hromadný príjem pomocou tlačidla 

Prichádzajúce produkty – prijatie produktov
 

  Nákupné objednávky Môžete tiež prijímať produkty z Nákupnej objednávky. Otvorte modul Nákupné objednávky a nájdite svoju objednávku. Kliknite na  alebo  v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .

 
Nákupná objednávka – zoznam
 
Nákupná objednávka súhrn – blok pre Dodacie listy
 
 
Prijatie produktov
   

Faktúry

 1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru. Kliknite na  alebo  v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .
   
  Faktúra – prijatie produktov
   
  Faktúra – Prehľad dodávky
   
 2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly. Ak máte viac skladov, vyberte Sklad, kde chcete prijať produkty. Kliknite na .
   
  Prijatie produktov na sklad
   
  Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkty, Príjemka alebo v module Nákupné objednávky.
OBSAH