loading
hello dummmy text
koncpt-img

Povoliť/Zakázať služby pre Dodací list

Dodacích listoch máme špeciálnu funkciu pre Služby, kde môžete povoliť Služby pre dodacie listy. K týmto nastaveniam sa dostanete cez zobrazenie zoznamu Dodacích listov:

Dodací list – služby
 

Po nainštalovaní modulu Dodacích listov do systému Vtiger CRM sú tieto nastavenia predvolene vypnuté. Tieto nastavenia môžete zmeniť pomocou tlačidla 

 
Dodací list – služby

Služby povolené

Toto je pre modul Služby vo vašom Vtiger CRM.

  • Nie: NEMÔŽETE pre svoje Služby použiť Dodacie listy.
  • Áno: pre svoje Služby MÔŽETE použiť Dodacie listy.

Príklad: Dodacie listy sa používajú pre produkty a služby v systéme Vtiger CRM. Služby sú však predvolene vypnuté. Stále ich môžete zapnúť.  Odporúčame mať túto funkciu zapnutú. Môže nastať situácia, keď vytvárate faktúru alebo objednávku a pridávate do nej Produkty a Služby. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach predvolieb.y. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach.

OBSAH