loading
hello dummmy text
koncpt-img

Faktúra – Dodací list

Ďalší spôsob, ktorý odporúčame, je vytvorenie Dodacieho listu z Faktúry.

 • Ak máte dostatok produktov, môžete tieto produkty dodať.
 • Ak nemáte dostatok produktov, popíšeme si, ako pridať produkty pomocou Nákupnej objednávky. Následne budete môcť produkty doručiť.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 Note: Some parts will be explained during the process. 1.) Začnite vytvorením Faktúry:

 • Vyberte modul Faktúry a v zobrazení zoznamu kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie faktúry
   
 • Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade. Môžete však aj tak vytvoriť faktúru.
   
  Sklady – vytvorenie faktúry
   
 • Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Faktúry vpravo dole. Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov. Kliknite na   alebo   Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.
   
  Sklady/Dodacie listy – blok akcií
   
 • Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o Faktúre a produktoch v Sklade.
   
  Sklady – prehľad dodávky
   

     Môžete vidieť, že fakturovaných produktov je viac ako Množstva na sklade. Teraz máte 2 možnosti:

 • Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
 • Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

  2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu B) Čiastočné doručenie.

 1. V prehľade doručenia vo faktúre (obrázok vyššie) kliknite na 
   
  Sklady – modul Faktúra, prehľad doručenia
    Môžete vidieť dostupné množstvo a množstvo na dodanie. Môžete dodať menej ako je množ. na sklade, ale nie viac. Kliknite na 
   
  Sklady – čiastočné dodanie produktov
   
 2. Skontrolujte informácie a potvrďte Dodací list cez tlačidlo 
   
  Sklady – čiastočné dodanie produktov
   
   
 3. Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty
  Sklady – odchádzajúce produkty
    Takisto Výdajka je priradená k Dodaciemu listu.
   
  Sklady – Výdajka priradená k Dodaciemu listu
   
 4. Teraz môžete dodávať produkty z Dodacieho listu alebo z Faktúry. Z Dodacieho listu kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez záznam Dodacieho listu
   
  Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
 5. Produkty doručíme cez modul Faktúra, po kliknutí na  Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez faktúru – Nastavenie množstva ktoré ma byť dodané
  Produkty boli doručené, zobrazí sa správa:
   

   

    3.) V ďalších krokoch vám ukážeme, ako objednať (pridať) zvyšok Produktov cez modul Nákupnej objednávky.

Teraz sme dodali množstvá pre Product – 1 (8) a pre Product – 2 (15). Fakturovali sme za Product – 1 (15) a za Product – 2 (20). Takže musíme objednať zvyšok produktov.

  Ak chcete objednať ďalšie produkty, postupujte podľa krokov:

 1. Kliknite na  v detailnom zobrazení faktúry a následne vyberte možnosť 
   
  Sklady – objednanie produktov cez Faktúru
   
 2. Teraz môžete vidieť okno Objednať produkty. Pre vytvorenie Nákupnej bjednávky zvoľte Množstvo a kliknite na 
   
  Sklady – objednanie produktov cez Nákupnu objednávku
   
   
 3. Zobrazí sa okno vytvorenia objednávky, vyberte Dodávateľa a kliknite na   Poznámka: Ak Produkt nemá priradeného Dodávateľa, musíte si vybrať Dodávateľa manuálne. Ak je pre Produkt priradený Dodávateľ, objednávka sa vytvorí automaticky.
   
  Sklady – objednanie produktov cez Nákupnú objednávku
   
  Nákupná objednávka bola vytvorená.

4.) Objednávka bola vytvorená a teraz musíme prijať zakúpené produkty. Existuje niekoľko možností ako:

 • z modulu Prichádzajúce produkty
 • z modulu Nákupné objednávky
 • z modulu Faktúry

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole: 6.1 Prijímajte zakúpené produkty z rôznych modulov. V ďalších krokoch si to predvedieme na module Faktúry.

 1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru. Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
   
  Sklady – prijatie objednaných produktov – Prehľad dodávky
   
 2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly. Kliknite na 
   

   
  Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkt, Prijemka alebo v module Nákupné objednávky.
 3. Teraz môžete dodať zvyšok fakturovaných produktov. Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
   

   
 4. Skontrolujte informácie a kliknite na 
   

   
 5. Teraz znova skontrolujte informácie a potvrďte dodací list cez tlačidlo 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu
   
  Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty.
   
  Sklady – Odchádzajúce produkty
   
  K Dodaciemu listu sa automaticky vytvorila aj Výdajka.
   
  Sklady – Výdajka
   
 6. Teraz môžete doručiť produkty z Ddodacieho listu alebo z Faktúry. Z Dodacieho listu, kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez Dodací list
   
  Faktúry, kliknite na   a vyberte možnosť
   
  Sklady – dodanie produktov cez modul Faktúra
   
 7. Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na 
   

   
  Produkty boli úspešne doručené a fakturované.
   

   

Teraz, tlačidlo  v bloku akcí chýba. Ak kliknete na tlačidlo , neuvidíte žiadne tlačidlo na objednanie alebo doručenie.

 
Sklady – modul Faktúra, prehľad dodávok za dodané a fakturované produkty
OBSAH