loading
hello dummmy text
koncpt-img

Moduly zahrnuté v Skladoch

Po inštalácii Skladov bude váš Vtiger obsahovať tieto moduly:

  • Sklady – pridajte sklady do svojho Vtiger CRM systému
  • Medziskladový presun – prenášajte produkty medzi skladmi
  • Príjemky – slúži na pridávanie produktov do Vášho skladu
  • Výdajky – slúži na výdaj produktov zo skladu
  • Prichádzajúce produkty – evidencia prichádzajúcich produktov
  • Odchádzajúce produkty – evidencia odchádzajúcich produktov
  • Dodacie listy – umožňuje vytvárať dodacie listy
Sklady Vtiger CRM
Sklady – Menu

V ďalších kapitolách si môžete prečítať krátky popis týchto modulov. Ich rôzne využitie bude popísané tiež v ďalších kapitolách.

OBSAH