loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prichadzajúce produkty

Medziskladový presun sa používa na presun Produktov z jedného skladu do druhého. Množstvo produktov zaradených do medziskladového presunu sa prenesie zo skladu na sklad, podľa výberu skladov. Príklad:

  • Na sklade WH 1 máme 10 produktov, 5 produktov chceme presunúť na sklad WH 02.
  • Vytvoríme medziskladový presun pre 5 produktov zo skladu WH 1 na sklad WH 02.
  • Po vytvorení medziskladového presunu sa z WH 1 automaticky odpočíta 5 produktov.
  • Po potvrdení, že produkty boli dodané na sklad WH 02 zo skladu WH 1, sa aktualizuje celkové množstvo produktov na sklade WH 02.

 Poznámka: Dôležité sú polia dátumov: Požadovaný dátum dodania a Do dátumu. Existuje tiež možnosť zrušiť medziskladový presun pomocou tlačidla  v detaile záznamu.

Sklady - Medziskladový presun - detail záznamu
Sklady – Medziskladový presun – detail záznamu
OBSAH