loading
hello dummmy text
koncpt-img

Príjemky

Modul Príjemka sa používa na pridávanie/prijatie Produktov do vášho skladu. Tu si môžete pozrieť aj kartu Medziskladový presun. (*vytvorením Medziskladového presunu zároveň vytvoríte aj Príjemku). Môžete tiež zobrazovať produkty z Nákupnej objednávky/objednávok. Operácie pre tento modul v detaile Príjemky sú:

  •  – okamžité prijatie produktov na sklad
  •  – produkty nebudú prijaté na sklad
  •  – vrátiť produkty späť do skladu vytvorením Výdajky
  • Ďalšie predvolené akcie sú: Upraviť, Duplikovať, Odstrániť a Sledovať
Sklady – Príjemka – detail záznamu
OBSAH