loading
hello dummmy text
koncpt-img

Bloky, Karty a Premenné Skladov

Blok pre Akcie Skladov (blok Dodacích listov) môžete nájsť v pohľade súhrn pre moduly Faktúr, Prijatých objednávok, Nákupných objednávok a Dodacích listov. Blok akcií, vám umožňuje vykonávať akcie, ako je objednávanie produktov, doručovanie, prijímanie produktov a vytváranie faktúr. Ak existuje možnosť urobiť akúkoľvek akicu/operáciu súvisiacu s faktúrou, objednávkou, nákupnou objednávkou alebo dodacím listom, potom môžete využiť tlačidlo  ako aj tlačidlo . Na druhej strane, ak nie je možné urobiť žiadne akcie/operácie, existuje iba tlačidlo , kde nájdete informácie o vašej Faktúre, Prijatej objednávke, Nákupnej objednávke alebo Dodacom liste. V bloku akcií pre Sklady môžete vidieť samotný stav a čísla každého stavu. (Toto číslo neznamená, koľko produktov je v tomto stave. Znamená to, ktoré produkty (subjekt) sú v tomto stave):

  • Nedostupné – tento stav sa vám zobrazí, keď nemáte produkty na sklade
  • Čiastočne dostupné – tento stav sa zobrazí, keď budete mať časť objednaného množstva
  • Dostupné – produkty môžete dodať v tomto stave
  • Pripravené na doručenie – bol vytvorený dodací list a teraz môžete potvrdiť doručenie
  • Doručené – ak ste dodali produkt, ale ešte nie je fakturovaný
  • Fakturované – pod týmto stavom nájdete produkty po fakturácii
  • Prijaté – tento stav uvidíte, keď potvrdíte prijatie produktov z objednávky
  • Čaká na dostupnosť – tento stav môžete vidieť, keď ste vytvorili objednávku, ale nepotvrdili ste prijatie produktov
OBSAH