loading
hello dummmy text
koncpt-img

Premenné

Niektoré premenné v bloku Akcií sSladov už niektorí používatelia pravdepodobne poznajú. Ale je niekoľko ďalších, ktoré chceme vysvetliť:

  • Záporné množstvo na sklade
  • Množstvo na sklade
  • Minimálne množstvo
  • Optimálne množstvo na sklade

Qty. in Stock, Reorder Level and Optimal Level variables are found also in Products module. Záporné množstvo na sklade Premennú Záporné množstvo na sklade nájdete v module Sklady. Môžete to aktivovať alebo nie. Keď to zaškrtnete, Sklady vám umožnia vytvoriť Dodací list, aj keď množstvo Produktov v skladoch klesne na zápornú hodnotu.

 
Sklady — funkcia Záporné množstvo na sklade

  Množstvo na sklade Mnostvo na sklade nájdete v module Produkty. Je to skutočné množstvo produktov vo vašich skladoch alebo celkovo vo vašom systéme. (Na základe toho, či sú všetky vaše produkty na skladoch alebo nie, množstvo môžete zmeniť aj manuálne v module Produkty).

 
Sklady – celkové množstvo produktov v skladoch alebo celkovo vo vašom systéme

  Minimálne množstvo Premennú Minimálne množstvo nájdete v module Produkty. Minimálne množstvo premennú,používame, aby sme vedeli, kedy je vhodný čas na vytvorenie objednávky a naplnenie vašich skladov. Optimálne množstvo na sklade Premennú Optimálne množstvo na sklade nájdete v module Produkty. Tu si môžete nastaviť, koľko produktov chcete mať na Skladoch.  

Produkty – premenné
OBSAH