loading
hello dummmy text
koncpt-img

Sklady

Toto je hlavný modul, tu môžete vytvárať a spravovať svoje sklady. Na obrázku nižšie môžete vidieť zoznam modulu a ďalšie funkcie. Pomocou tlačidla    môžete vytvárať/pridávať nové sklady.

sklady zoznam
Sklady – hlavný pohľad/zoznam
OBSAH