loading
hello dummmy text
koncpt-img

Prípadová štúdia: Transformácia predajných procesov pre firmu špecializujúcu sa na predaj jazdených vozidiel: Príbeh úspechu implementácie CRM

O Autogigant Bratislava

Autogigant Bratislava, súčasť United Automotive Group, s.r.o. a United Group, je inovatívna spoločnosť v automobilovom sektore, špecializujúca sa na predaj jazdených vozidiel. Založená v decembri 2011, firma sa snaží poskytovať kvalitné služby s dôrazom na istotu technického stavu a pôvodu vozidiel. Jej cieľom je rozšíriť portfólio dodávateľov a zákazníkov a poskytovať predajné riešenia na najvyššej úrovni.

S čím potrebovala firma pomôcť?

Spoločnosť Autogigant Bratislava hľadala systém, ktorý by umožňoval efektívne spravovanie databázy svojich vozidiel a potenciálnych zákazníkov. Zároveň vyžadovala automatizáciu svojich procesov, zahŕňajúcu všetko od registrácie na testovaciu jazdu, cez elektronické vytvorenie a podpísanie kúpnej zmluvy, až po automatické odosielanie faktúr.

Stručné informácie

  • Počet nasadených pracovníkov na projekt: 3
  • Dlžka trvania implementácie: 4 týždne
  • Technológie a riešenia: Vtiger CRM Open Source, PHP, MySQL, REST API, JavaScript, WordPress

Proces integrácie CRM systému zahŕňal viaceré kroky: od prihlásenia na testovaciu jazdu na webovej stránke, cez automatické potvrdenie a následnú komunikáciu, až po vytvorenie a elektronický podpis kúpnej zmluvy. Významné boli aj prispôsobenia v automatickom posielaní šablón, vytváraní záznamov a v customizácii webovej stránky pre synchronizáciu s CRM systémom. Funkcie ako sledovanie ceny vozidiel a hľadanie vozidiel podľa špecifických parametrov zákazníkov boli integrované do systému, aby sa zvýšila interakcia so zákazníkmi a zlepšil sa zákaznícky zážitok.

Integrácia webovej stránky s CRM

Proces začal integráciou webovej stránky Autogigant s CRM systémom. Zákazníci, ktorí mali záujem o testovaciu jazdu, si na webovej stránke mohli vybrať vozidlo a zaregistrovať sa. Tento krok automaticky vytvoril záznam v CRM, kde boli uložené všetky dôležité informácie, ako sú dátum, čas testovacej jazdy a osobné údaje zákazníka.

Automatizácia potvrdzovacích e-mailov

Po prihlásení na testovaciu jazdu systém automaticky odoslal potvrdzovací e-mail zákazníkovi s detailami jazdy. Táto funkcia zabezpečila, že zákazníci mali všetky potrebné informácie a zároveň slúžila ako pripomenutie nadchádzajúceho termínu.

Spracovanie po testovacej jazde

Po dokončení testovacej jazdy systém automaticky odoslal zákazníkovi e-mail s odkazom na webovú stránku, kde mohol potvrdiť svoje údaje a vyjadriť záujem o kúpu vozidla. Tento krok pomohol zefektívniť zber údajov a zároveň uľahčil ďalší predajný proces.

Generovanie a elektronický podpis kúpnej zmluvy

Po potvrdení záujmu zákazníka systém vytvoril kúpnu zmluvu, ktorá bola automaticky odoslaná zákazníkovi na elektronický podpis. Tento proces značne zrýchlil celkový predajný cyklus a minimalizoval potrebu fyzických stretnutí.

Automatizácia fakturačného procesu

Po elektronickom podpise zmluvy systém automaticky vygeneroval zálohovú faktúru a odoslal ju spolu s platobnými informáciami zákazníkovi. Týmto spôsobom bola celá finančná transakcia spracovaná efektívne a transparentne.

Rozšírené funkcie CRM

Klienti Autogigant mohli využiť nové funkcie CRM, ako je sledovanie ceny vybraného vozidla. V prípade zmeny ceny dostal zákazník automatický informačný e-mail. Ďalšou funkciou bolo vyhľadávanie vozidiel podľa špecifických parametrov, pričom systém notifikoval zákazníka, keď vozidlo spĺňajúce jeho kritériá bolo pridané do ponuky.

Customizácia webovej stránky

Webová stránka bola prispôsobená tak, aby umožňovala priamu interakciu s CRM. Zákazníci mohli aktualizovať svoje údaje, čím sa zvyšovala presnosť a aktuálnosť informácií v databáze.

Implementáciou prispôsobeného CRM systému sa Autogigant Bratislava podarilo automatizovať a zefektívniť proces predaja vozidiel. Zjednodušila sa komunikácia so zákazníkmi, zrýchlil sa proces schvaľovania a podpisovania dokumentov, a zároveň sa zvýšila presnosť a dostupnosť údajov o vozidlách a zákazníkoch. Nové funkcie umožňujú zákazníkom lepšiu interakciu so systémom a firme poskytujú cenné údaje pre ďalšiu personalizáciu služieb.

Na záver

Prispôsobenie CRM systému prinieslo spoločnosti nasledovné benefity:

  • Zvýšená efektivita procesov
  • Zlepšená komunikácia so zákazníkmi
  • Zvýšená spokojnosť zákazníkov
  • Rýchlejší a bezproblémový predaj automobilov

Prípad Autogigant Bratislava ilustruje, ako môže byť CRM systém účinne prispôsobený špecifickým potrebám firmy v automobilovom sektore. Táto implementácia nielenže zlepšila interné procesy spoločnosti, ale zároveň výrazne zlepšila zákaznícku skúsenosť a efektivitu predajného procesu. Tento prípad je príkladom toho, ako technologické inovácie a správne nasadený CRM systém môžu priniesť podniku konkurenčnú výhodu a zároveň zvýšiť spokojnosť zákazníkov.