Implementácia CRM

Každý CRM Systém je len tak efektívny ako si ho nastavíte.
Preto je dôležité ho správne nakonfigurovať, aby zodpovedal Vašim predajným procesom, zákazníckej podpore a získali Ste tak lepšie výsledky.

Predajné tímy môžu predávať rýchlejšie, podporné tímy budú zákazníkom poskytovať lepšiu podporu a Vaša celková skúsenosť so zákazníkom sa výrazne zlepší, to všetko vďaka správnemu nastaveniu CRM Systému.

Či už sa s CRM Systémom stretávate prvý raz alebo Ste pokročilejším CRM užívateľom, so všetkými potrebnými nastaveniami Vám dokážeme pomôcť. Prevedieme Vás celým procesom implementácie CRM Systému.

Každá implementácia CRM pozostáva z niekoľkých postupných krokov:

CRM Implementácia - Špecifikácia
CRM Implementácia
CRM Import Dát
CRM Test CRM
CRM Spustenie Systému
CRM Implementácia - Špecifikácia
CRM Implementácia
CRM Import Dát
CRM Test CRM
CRM Spustenie Systému

1. Špecifikácia požiadaviek CRM Systému

Ako prvé sa zisťujú u klienta špecifické požiadavky CRM Systému.
Tu je dôležité aby si klient definoval svoje ciele a očakávania od CRM Systému.

2. Implementácia CRM podľa požiadaviek klienta

Keďže tento krok je z najdôležitejších a časovo najnáročnejších z celého implementačného procesu, je preto veľmi dôležitá predošlá analýza požiadaviek. Následne tieto požiadavky nastavíme a implementuje do CRM Systému.

3. Import úvodných dát a synchronizácia

Ďalším dôležitým krokom je si vopred zvoliť, aké údaje je potrebné migrovať do CRM Systému.
Môžu to byť údaje ako sú kontakty, údaje o spoločnosti, ale môže to byť aj synchronizácia dát z Pohody, Outlooku, Google a pod.

4. Testovanie CRM Systému podľa zadaných kritérií

Všetky tieto implementačné nastavenia sa následne testujú či je CRM Software plne funkčný a funguje podľa požiadaviek klienta.

5. Spustenie CRM Systému do prevádzky a zaškolenie klienta

Po dokončení testovacej fázy a správnom zavedení všetkých komponentov vášho CRM je projekt odovzdaný klientovi a poskytnuté od nás online školenie. Následne je CRM Systém spustený do ostrej prevádzky.
Po implementácií CRM systému sa na nás v prípade nejasností stále môžete  obrátiť s Vašimi dotazmi.

Cena sa odvíja podľa toho, aká je Implementacia CRM Systému rozsiahla.
Približnú cenu celého implementačného procesu si viete pozrieť v našom cenníku.

Pre ďalšie otázky nám napíšte a my Vám čo najskôr ako to bude možné odpovieme.