loading
hello dummmy text
Implementácia CRM systému

CRM systém a jeho implementácia do firmy

Každý CRM Systém je len tak efektívny ako si ho nastavíte. Preto je dôležité ho správne nakonfigurovať, aby zodpovedal Vašim predajným procesom, zákazníckej podpore a získali Ste tak lepšie výsledky.

Implementácia CRM pozostáva z niekoľkých postupných krokov

Či už sa s CRM Systémom stretávate prvý raz alebo Ste pokročilejším CRM užívateľom, so všetkými potrebnými nastaveniami Vám dokážeme pomôcť. Prevedieme Vás celým procesom implementácie CRM Systému. Predajné tímy môžu predávať rýchlejšie, podporné tímy budú zákazníkom poskytovať lepšiu podporu a Vaša celková skúsenosť so zákazníkom sa výrazne zlepší, to všetko vďaka správnemu nastaveniu CRM Systému

arrow-img
01
Špecifikácia

arrow-img
02
Implementácia

arrow-img
03
Import dát

arrow-img
04
Testovanie

05
Spustenie

Špecifikácia požiadaviek od klienta na CRM systém

Ako prvé sa zisťujú u klienta špecifické požiadavky CRM Systému. Tu je dôležité aby si klient definoval svoje ciele a očakávania od CRM Systému.

Implementácia a programovanie CRM podľa požiadaviek klienta

Keďže tento krok je z najdôležitejších a časovo najnáročnejších z celého implementačného procesu, je preto veľmi dôležitá predošlá analýza požiadaviek. Následne tieto požiadavky nastavíme a implementuje do CRM Systému.

Import úvodných dát a synchronizácia s ďalšími systémami

Ďalším dôležitým krokom je si vopred zvoliť, aké údaje je potrebné migrovať do CRM Systému. Môžu to byť údaje ako sú kontakty, údaje o spoločnosti, ale môže to byť aj synchronizácia dát z Pohody, Outlooku, Google a pod.

Testovanie CRM systému podľa zadaných kritérií

Všetky tieto implementačné nastavenia sa následne testujú či je CRM systém plne funkčný a funguje podľa požiadaviek klienta.

Spustenie CRM systému do prevádzky a zaškolenie klienta

Po dokončení testovacej fázy a správnom zavedení všetkých komponentov vášho CRM je projekt odovzdaný klientovi a poskytnuté od nás online školenie. Následne je CRM Systém spustený do ostrej prevádzky. Po implementácií CRM systému sa na nás v prípade nejasností stále môžete obrátiť s Vašimi dotazmi