loading
hello dummmy text
koncpt-img
6 krokov stratégie implementácie CRM systému

6 krokov stratégie implementácie CRM systému

Implementácia CRM systému znamená zavedenie CRM softvéru do Vášho podniku. Je to veľmi detailný a zložitý proces. Nový CRM systém prepracuje mnoho zavedených procesov, takže váš plán musí prirodzene integrovať tento nový systém s Vaším súčasným pracovným postupom.
Pred samotnou implementáciou by ste si mali zostaviť jej podrobný plán – stratégiu. Správne zostavená stratégia implementácie Vám ušetrí čas a správny proces implementácie minimalizuje čas potrebný na to, aby sa zamestnanci oboznámili s jeho nástrojmi.

6 krokov, ktoré by mala obsahovať stratégia Vašej implementácie CRM

1. Určite si svoje potreby

Prvým krokom, je porozumieť svojim potrebám a popremýšľať nad tým, ako ich CRM systém môže naplniť. Okrem toho by ste si mali určiť veci napríklad, aká je veľkosť vašej spoločnosti a koľko členov Vášho tímu bude používať CRM.

2. Vyberte si dodávateľa CRM softvéru

Medzi najdôležitejšie faktory pri vašom rozhodovaní môže patriť cena, relevantnosť nástrojov, jednoduchosť použitia a dostupné integrácie.

3. Výber implementačného tímu

Akonáhle ste si vybrali platformu CRM, ktorá je najviac v súlade s víziou Vašej spoločnosti, prichádza výber správnych ľudí. V závislosti od rozsahu vášho podnikania a implementácie CRM môžete potrebovať viac ako jednu osobu, ktorá bude zastávať každú rolu. To si vyžaduje špecializovaný tím na plnenie každodenných úloh.

Tím by sa mal skladať z týchto členov:

  • Projektový manažér (vedúci)
  • Vývojár systémov (inštalácia)
  • Dátový analytik (migrácia údajov)
  • QA inžinier (testovanie)

4. Stanovte si metriky, kľúčové ukazovatele výkonu a ciele

Metriky, ktoré by ste mohli zvážiť, sú náklady na CRM verzus odhadovaný predaj alebo zisky.

5. Poskytnite svojim používateľom CRM najlepšie nástroje

Musíte popremýšľať o tom, kto bude koncovým používateľom CRM softvéru. Vaši obchodní manažéri a obchodní zástupcovia? Váš marketingový tím? Alebo vaši zamestnanci zákazníckej podpory? Najlepšie CRM má funkcie pre všetky tieto oddelenia a ovplyvňuje Vaše podnikanie zabezpečením, aby každý člen tímu bezproblémovo spolupracoval so všetkými ostatnými bez ohľadu na oddelenie.

6. Pripravte svojich zamestnancov

V tomto bode by mali byť zamestnanci oboznámení so systémom, jeho výhodami a s tým, ako majú používať nástroje. Väčšina ponúk CRM zahŕňa školiace a konzultačné programy, ktoré umožňujú podnikom vyťažiť zo svojich platforiem maximum.

Časový harmonogram implementácie nového CRM systému závisí od veľkosti podniku a jeho špeciálnych požiadaviek. Medzi ďalšie kľúčové premenné patrí, ktoré CRM riešenie si vyberiete, či si najmete externú pomoc pri migrácii údajov a testovaní systému. CRM môže priniesť rozsiahle zmeny aj do tých najzákladnejších procesov Vášho podnikania a vynechanie akýchkoľvek krokov by mohlo celý proces sabotovať. Zmapujte presne, kedy a ako by sa mali uskutočniť určité kroky. Predtým, ako si stanovíte termíny pre úplnú implementáciu CRM, nezabudnite, že nie každá organizácia ani každý CRM systém funguje rovnako.