CRM pre Fotovoltiku

Zbierajte potenciálnych klientov, vytvárajte cenové ponuky, zmluvy, dokumentáciu a všetko potrebné pre Váš biznis

CRM pre fotovoltické firmy

Pomocou CRM dokážete tvoriť cenové ponuky, vytlačiť alebo poslať danú ponuku mailom, spravovať celý proces od potenciálneho klienta až po nasadenie a odovzdanie elektrárne zákaznikovi

Hlavné funkcie:

  získavanie potenciálnych klientov (priame zadanie, z webstránky, automaticky z FB leadov)
  Kalkulačka
  PDF šablóny
  e-mailové šablóny
  technická dokumentácia
  kontrolné zoznamy
  generovanie zmlúv


  podpisovanie zmlúv
  kontrola procesov
  prehľad stavu objednávky
  plánovanie montáže
  notifikácie
  (ostatné procesy, ktoré budete potrebovať)

Ukážka cenovej ponuky

Kalkulačka

Nahodením položiek ako sú panely, meniče, materiál, dokumentácia, wall-boxy a dalších môžu Vaši predajcovia pohodlne vytvoriť cenovú ponuku pre klienta a v okamžiku ju vie vygenerovať ako PDF súbor respektíve poslať klientovi na mail.

Kalkulačka

Predajca môže online z produktov a služieb v systéme vytvoriť ponuku a aplikovať zľavy, ktoré máte momentálne v ponuke

Cenové ponuky

Vytvorenú ponuku v momentne vygenerujete ako PDF súbor a vytlačíte alebo priamo zašlete klientovi.

Technická dokumentácia, kontrolné zoznamy, zmluvy

Všetky potrebné dokumenty v jednom systéme

Technická dokumentácia

Súbor dokumentácie, ktorá je pre Vašu firmu nutný k danej zákazke. Ako napríklad fotky strechy, náklon, …

Kontrolné zoznamy

Súbor krokov a akcií, ktoré su nutné k dokončeniu zákazky. Ako napríklad: vytvorenie cenovej ponuky, nahratie fotodokumentácie, vypracovanie projektu, kontrola technických listov

Zmluvy

Zmluvu môžete vygenerovať a zaslať klientovi na podpísanie cez email. Nieje nutná žiadna tlač naše rozšírenie podporuje podpísanie dokumentu cez webový prehliadač

Dokumentácia
Solar banner
CRM Software Administrácia

Kontrola procesov, prehľad stavu objednávky, plánovanie montáže notifikácie

 

  Kontrolujte svoj team v akom stave sú obchody

  Notifikácie procesov

  Plánovanie montáže, pripomienky

  Kompletná história komunikácie

  Prehľadné dashboardy

  Reporting

  Reklamné emaily

  Faktúry

  Zálohové faktúry

  ….