loading
hello dummmy text
koncpt-img
pay by square v crm

Generovanie PAY By Square v CRM systéme

Čo je to PAY by square a aké sú jeho výhody

PAY by square je platobný QR kód ktorý sa používa na rýchle a presné zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania dát. Princíp použitia QR kódu spočíva v tom, že vytlačený QR kód sa zosníma mobilným telefónom, alebo čítačkou. Softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde a podľa informácii, ktoré sa tam nachádzajú vytvorí platobný príkaz. Týmto spôsobom môžeme vylúčiť akékoľvek chyby spôsobené nesprávnym zadaním údajov. Taktiež vám ušetrí čas s prepisovaním údajov z faktúr. Každý dobrý CRM systém by mal túto funkcionalitu ponúkať.

PDF Maker doplnok na úpravu šablón

V tomto článku Vám ukážeme ako jednoducho implementovať PAY By Square v našom CRM systéme. Na úpravu PDF šablón sa používa PDF Maker doplnok.
Nájdete ho kliknutím na Hlavé menu->Nástroje->PDF Maker ako ukazuje obrázok nižšie

Vloženie Pay By Square kódu do šablóny

V CRM systéme si nájdeme šablónu do ktorej chceme pridať požadovaný kód. V záložke Iné informácie v sekcii Vlastné funkcie vyhľadáme payBySquare funkciu  tak ako ukazuje nasledujúci obrázok.

V šablóne si potom nájdeme priestor, kde chceme QR kód zobraziť. Kliknutím na ikonu $ vložíme funkciu na generovanie kódu do šablóny. PDF Maker vloží nasledujúci kód do šablóny: [CUSTOMFUNCTION|payBySquare|iban|amount|currency|vs|ss|cs|note|due_date|size|CUSTOMFUNCTION]. 

Parametre payBySquare funkcie

  • iban – povinné – vaše číslo účtu vo formáte IBAN na ktorý obdržíte platbu
  • amount – povinné – suma transakcie, premenná $TOTAL$
  • currency – voliteľné – mena transakcie, premenná $CURRENCYCODE$
  • vs – voliteľné – variabilný symbol, premenná $INVOICE_VARIABILNY_SYMBOL$
  • ss – voliteľné – špecifický symbol
  • cs – voliteľné – konštantný symbol, premenná $INVOICE_KONSTANTNY_SYMBOL$
  • note – voliteľné – voliteľná poznámka k platbe
  • due_date – voliteľné – dátum splatnosti transakcie, formát yyyy-MM-dd, premenná $INVOICE_DUEDATE$
  • size – voliteľné – veľkost obrázka, napr 128 pre veľkost 128px

Generovanie Pay By Square kódu vo Faktúre

Po uložení danej šablóny sa pri generovaní Faktúry zobrazí na požadovanom mieste obrázok s Pay By Square kódom. Následne viete danú Faktúru poslať zákazníkovi priamo v CRM systéme a on ju vie jednoducho a pohodlne uhradiť. Vy už len čakáte kedy príde úhrada, ktorú si taktiež viete zaevidovať v našom CRM systéme pomocou modulu Pokladňa