CRM Systém (Customer Relationship Management)

… v preklade „riadenie vzťahov so zákazníkmi“

A tak ako to znie tak to aj je. Riadite a udržiavate vzťahy so zákazníkmi, kde poznávate ich potreby. A čím ich viac poznáte tým viac im viete ponúknuť presne to čo potrebujú. Na ale také spoznávanie a udržiavanie si zákazníka potrebujete nejaký nástroj.
Tento nástroj sa volá CRM Systém
.

Customer Relationship Management

CRM Systém je súbor online nástrojov

Pomôže Vám monitorovať vaše aktivity, zautomatizovať a zhromažďiť všetky dôležité dáta s tým spojené. Používanie CRM Systému je dôležitým aspektom pre vývoj a napredovanie fungujúcej firmy. Spravte si náskok pred ostatnými.

„Riaďte svoju firmu efektívne.“

CRM Konkurencia

Predpokladom správneho a dlhodobého fungovania každého obchodníka je presná znalosť vlastného zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových. V trhovej ekonomike platí, že prežijú len tie spoločnosti, ktoré sa dokážu správne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu. Ako firma s bohatými CRM skúsenosťami Vám ponúkame CRM riešenie, ktoré umožňuje firmám vytvárať a mať presnú mapu potrieb zákazníkov. Preto sa online CRM riešenia čoraz viac uplatňujú vo veľmi širokom spektre spoločností.
Prakticky ťažko nájsť odvetvie, kde by si online CRM systém nenašiel uplatnenie.

Relevantní zákazníci

Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj CRM Software Vám umožní presne odsledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov. To Vám dáva príležitosť na správne ponuky v správnom čase. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť rozdeliť si zákazníkov do kategórií (napr. potencionálny, nový zákazník, stály zákazník, zákazník s potenciálom rastu, …). Takto dokážete odhaliť zákazníkov, ktorí Vás v konečnom dôsledku stoja viac, ako Vám prinášajú zisk.

CRM Získavanie zákazníkov

„Buďte o krok vpred pred konkurenciou.“

CRM pre malé, stredné aj veľké firmy

V dnešnej dobe sa však už aj stredné a malé firmy začínajú prikláňať k tomuto podnikateľskému prístupu a hľadajú dostupné a efektívne riešenia vzhľadom na svoju veľkosť a potreby. Namiesto správania sa k zákazníkovi ako k zdroju príjmov sa teraz podniky pozerajú na spotrebiteľov ako na dlhodobé aktíva, o ktoré sa treba starať. Firemný systém CRM sa zameriava na riadenie všetkých spôsobov, ktorými sa firma dostáva do interakcie s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. Hoci CRM systém môže vyzerať robustne a nákladne, nemusí to byť pravda. Aj malá firma dokáže do svojej praxe aplikovať princípy filozofie CRM systému, pričom vôbec nemusí ísť o vysokú nákladovú položku. CRM Systémy poznáme viacero, tu sme si pripravili niekoľko porovnaní.

Kompletná história zákazníka
a predajov

V CRM Software sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty, všetky predaje za minulé roky. Je veľmi ľahké zistiť, ktorý zákazník je dobrý a ktorý náročný. Vďaka kalendáru a pripomienkam sa na zákazníka nikdy nezabudne. Súčasťou je aj štatistické vyhodnocovanie predaja. Veľmi rýchlo sa dá zistiť, v akom stave sú všetky obchody, objednávky i reklamácie. Je to nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

Prečo používať CRM Systém?

Online CRM systém sa v súčasnosti stal obľúbeným pojmom s vysokou frekvenciou jeho používania. Súčasná situácia na globálnych trhoch donútila podniky venovať väčšiu pozornosť riadeniu vzťahov so zákazníkmi. Spotrebitelia si môžu jednoduchšie porovnať ceny na internete a zmeniť plán od koho nakupovať z minúty na minútu. Pre implementáciu sa využívajú informačné systémy, ktoré umožňujú zaznamenávať celý predajný proces (Sales Process) od prvého kontaktu so zákazníkom cez fakturáciu tovarov a služieb až po servis.
CRM Systems umožňujú zvyšovať efektivitu predaja ako aj spokojnosť zákazníka.

7 tipov ako si vybrať správny CRM Systém nájdete tu.

Čo je CRM Systém

A aká je cena nášho CRM Systému?

crm riešenia