loading
hello dummmy text
Čo znamená skratka CRM (Customer Relationship Management)?

CRM Systém v preklade znamená „riadenie vzťahov so zákazníkmi“

Je to súbor online nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Čím viac poznáte potreby svojich zákazníkov, tým viac im viete ponúknuť presne to čo potrebujú. Na takéto spoznávanie a udržiavanie si zákazníka potrebujete nejaký nástroj. Tento nástroj sa volá CRM.

1
1
Riaďte svoju firmu efektívne

Prečo používať CRM?

Predpokladom správneho a dlhodobého fungovania každého obchodníka je presná znalosť vlastného zákazníka. To firme umožňuje udržať si stávajúcich zákazníkov a zároveň správnymi marketingovými metódami získavať nových

Vhodný pre malé, stredné aj veľké firmy

V dnešnej dobe aj malá firma dokáže do svojej praxe aplikovať princípy filozofie CRM systému, pričom vôbec nemusí ísť o vysokú nákladovú položku. Namiesto správania sa k zákazníkovi ako k zdroju príjmov sa teraz podniky pozerajú na spotrebiteľov ako na dlhodobé aktíva, o ktoré sa treba starať. CRM systém  sa zameriava na riadenie všetkých spôsobov, ktorými sa firma dostáva do interakcie s existujúcimi aj potenciálnymi zákazníkmi. Hoci CRM systém môže vyzerať robustne a nákladne, nemusí to byť pravda.

Kompletná história zákazníka a predajov

V CRM Software sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom, všetky telefonáty, emaily, dokumenty, všetky predaje za minulé roky. Je veľmi ľahké zistiť, ktorý zákazník je dobrý a ktorý náročný. Vďaka kalendáru a pripomienkam sa na zákazníka nikdy nezabudne. Súčasťou je aj štatistické vyhodnocovanie predaja. Veľmi rýchlo sa dá zistiť, v akom stave sú všetky obchody, objednávky i reklamácie. Je to nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

Všetky relevatné údaje na jednom mieste

Tak, ako sa marketing postupne mení od širokého oslovovania más na čoraz presnejšie oslovovanie určitých skupín ľudí, kde je najvyššia pravdepodobnosť získania nového zákazníka, a čoraz viac kladie dôraz na čo najosobnejšiu komunikáciu s každým zákazníkom, tak aj CRM systém Vám umožní presne od sledovať zvyklosti a správanie sa jednotlivých zákazníkov. Vďaka komplexnému pohľadu na zákazníka navyše získavate možnosť na správne ponuky v správnom čase. 

CRM Služby

Služby ktoré vám ponúkame

Naša firma ako prvá na Slovensku a v Českej republike (už od roku 2005) poskytuje Vtiger hosting, technickú podporu a intenzívne sa zapájame do vývoja Vtiger CRM Open Source ako aj do slovenského a českého prekladu.
Ponúkame Vám teda komplexné CRM riešenie od prvotnej analýzy, následnej implementácie a školenia až po prispôsobenie CRM systému podľa Vašich požiadaviek

2

Analýza a implementácia

Správna analýza potrieb a následná implementácia je jedným z najdôležitejších predpokladov správneho fungovania CRM systému

1

Správa a Hosting

Ponúkame optimalizovaný a zabezpečený server pre bezproblémový chod celého CRM systému

3

Technická podpora

S viac ako 15-ročnými skúsenosťami s nasadzovaním a implementáciou CRM systémov Vám ponúkame profesionálnu podporu

Buďte o krok pred konkurenciou

Funkcie CRM systému

Pomocou CRM získate 360 stupňový pohľad na vašich zákazníkov a tím zlepšíte schopnosť vašich tímov spolupracovať, podeliť sa o vzájomné skúsenosti so zákazníkmi, čo následne povedie k zvyšovaniu vašich príjmov