Čo je Informačný systém?

Čo je to Informačný Systém?
Aké druhy informačných systémov poznáme?
Na čo je, ktorý vhodný? A aké prínosy Vám Informačný systém prinesie?
Všetko si postupne vysvetlíme….

Každý majiteľ firmy si praje aby jeho firma bola úspešná. Praje si aby všetko vo firme fungovalo spoľahlivo, aby boli procesy efektívne a viedlo by k rastu firmy. Lenže úspešnú firmu musí aj niekto riadiť. A ten kto ju riadi bude k tomu potrebovať nejaký software alebo teda nástroj. Ten nástroj sa nazýva 

Informačný systém

informačný systém hromada spisov

Čo je Informačný systém?

Informačný systém je nástroj, ktorý zbiera informácie, udržiava informácie, spracováva informácie a v neposlednom rade poskytuje informácie. Zrýchli procesy vo firme, plánuje a zjednodušuje pracovný čas, komunikuje v reálnom čase. Všetko je navyše dokonale naviazané na seba. Je to ako nejaká kartotéka v digitálnej forme. Oproti kartotéke ale poskytuje oveľa viac možností a výhod, ale k tým dôjdeme postupne.

Druhy informačných systémov

Informačné systémy sa vo všeobecnosti delia na:

  • strategické – využívajú sa na plánovanie investícií, na dlhodobé plány podniku, zvyšovanie výkonnosti podniku, znižovanie nákladov, plánovanie obratu a prehľad hospodárenia podniku
  • taktické – používajú sa pre správu a plánovanie rozpočtu, na analýzu obchodných vecí, plánovanie produkcie, pre potreby riadenia, kontroly, rozhodovania)
  • operatívne – oproti ostatným sú operatívne informačné systémy najrozšírenejšie a idú najviac do hĺbky, používa ich manažment dennodenne na spracovávanie objednávok, fakturáciu, automatizáciu procesov, evidenciu pracovného času, riešenie každodenných problémov, atď.

Typy informačných systémov

 Informačný systém spĺňa tieto základné kritéria:

  • Zhromažďovanie údajov
  • Prenos údajov
  • Ukladanie údajov
  • Výber údajov
  • Spracovanie údajov
  • Prezentácia a poskytovanie údajov
Typy informacnych systemov

Najrozšírenejšie využívané z nich sú operatívne informačné systémy, ktoré ďalej rozlišujeme podľa svojho využitia. Existuje ich nespočetne veľa, preto spomeňme len tie najčastejšie používané.

(CRM) Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi

Slúži na riadenie vzťahov a interakcií vašej spoločnosti so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.
Základné ciele sú zlepšiť obchodné vzťahy a svoje podnikanie.
Pomáha spoločnostiam zostať v spojení so zákazníkmi, zefektívniť procesy a zvýšiť ziskovosť, pomáha so správou kontaktov, riadením predaja, produktivitou agentov a ďalšími.
Nástroje CRM možno použiť na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý zahŕňa marketing, predaj, digitálny obchod a interakcie so službami zákazníkom.

(ERP) Podnikový informačný systém 

Slúži na plánovanie podnikových zdrojov, na riadenie každodenných obchodných aktivít, ako je účtovníctvo, obstarávanie, projektové riadenie, riadenie rizík a dodržiavanie predpisov dodávateľského reťazca. Pomáha plánovať, zostavovať rozpočet, predpovedať a podávať správy o finančných výsledkoch organizácie.

(MIS) Manažérsky informačný systém

Je systém pozostávajúci zo zamestnancov, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému. Riešia základné problémy riadenia z oblasti výroby, financovania, personalistiky a pod.

(SCM) Riadenie dodávateľského reťazca

 Je riadenie a plánovanie zásobovacieho reťazca. Spočíva v integrácii a organizácii informačných a logistických činností v podnikoch zapojených do zásobovacieho reťazca. Spoločnosti sú schopné efektívnym riadením znížiť náklady a rýchlejšie dodávať výrobky spotrebiteľovi.

Oboznámenie zamestancov so systémom

Keďže my už vieme, že zavedenie systému do firmy je prínosná záležitosť je dobré nato pripraviť aj zamestnancov, ktorí s ním budú pracovať. Dôležité je aby systém začali používať hneď od prvej chvíle. Ak nezačnú hneď pravdepodobne nezačnú vôbec. Je potrebné im vysvetliť aké prínosy a výhody to pre firmu prinesie. Práca s ním nie je ťažká ale je potrebné si prejsť základným školením, ktoré poskytujeme zdarma.
Školenie Vám uľahčí a zrýchli celkovú prácu s ním.

 

informačné systémy

Výhody informačného systému

Prečo teda zaviesť Informačný systém do svojej firmy?

arrow check grey Zníženie nákladov

arrow check grey Zvyšovanie produktivity

arrow check grey Všetky informácie na jednom mieste

arrow check grey Profesionálny report

arrow check grey Automatizácia procesov a pracovných postupov

arrow check grey Pokročilá správa s údajmi

arrow check grey Šetrí čas, rýchle dohľadanie dokumentov


Informačný systém nikoho neobmedzuje a je teda pre akúkoľvek firmu, ktorá sa rozhodne ho používať.
Ak sa rozhodnete, že si si do svojej firmy zavediete Informačný systém pre podniky určite nespravíte krok vedľa. Práve naopak, po čase zistíte, že Ste spravili najlepšie rozhodnutie pre svoj biznis.

Ako si vybrať ten správny systém?
Čo je to CRM Systém?