loading
hello dummmy text
koncpt-img
Úložisko CRM on premise vs. Cloud

Úložisko CRM on premise vs. Cloud

Uvažujete o investícií do CRM softvéru?
Ak áno, skôr či neskôr budete musieť vyriešiť otázku kam uložiť všetky CRM dáta.
Je lepšie zvoliť si lokálny CRM server takzvaný on-premise alebo cloud?
Ktorý z nich je lepší a efektívnejší? To všetko sa dozviete v článku.

Prispôsobenie Dashboardu v CRM Systéme

CRM On-premise

On-premise (On-premises software) alebo inak lokálny server, je najstaršou formou ukladania dát. Lokálny CRM hosting znamená, že úložisko s dátami je uložené vo vašej firme alebo v datacentre (Datové centrum). Údaje a ďalšie informácie sa zdieľajú medzi počítačmi prostredníctvom lokálnej siete.

CRM Cloud

Ak si zvolíte cloudový ukladací priestor, Vaše CRM dáta budú uložené a dostupné cez internet u externého poskytovateľa cloudu (Cloud storage).

vector blue clouds infographics element on white background

Úložisko CRM on premise vs. Cloud

1. Bezpečnosť a ochrana

CRM On premise:
Pri lokálnom úložisku, majú majitelia pocit, že je to bezpečnejšie ako cloud. V tomto prípade ste Vy zodpovední za vytvorenie zabezpečenia celého úložiska a siete. Preto musíte dbať nato, aby bola vytvorená dostatočná ochrana šifrovaním. To všetko si vyžaduje vysokú odbornosť v oblastí zabezpečenia, neustále monitorovanie a fyzickú údržbu hardvérov, serverov CRM software a podobne.

CRM Cloud:
Pri cloudových úložiskách sú nasadení odborníci na kybernetickú bezpečnosť, ktorí chránia Vaše firemné CRM sotware dáta. Poskytovatelia cloudu ponúkajú komplexné zabezpečenia, ktoré zahŕňajú napríklad: systémy kontroly prístupu, šifrovanie prenášaných a uložených údajov, zabezpečenie fyzického dátového centra, ochranu siete, nepretržitú validáciu, ochranu proti hromadnému vymazaniu súborov, podozrivé prihlásenie a monitorovanie aktivity.

2. Zálohovanie súborov

CRM On premise:
Firma preberá veľké riziko a zodpovednosť za stratu súborov. Firmy pri on-premise úložiskách častokrát volia zálohovanie na cloudových serveroch, aby predišli úplnej strate súborov.

CRM Cloud:
Poskytovatelia cloudového online CRM systému firmám ponúkajú mnoho opatrení, ktoré zabraňujú strate údajov.

3. Náklady a investícia

CRM On premise:
Pri tejto možnosti sú náklady omnoho vyššie ako pri cloude. Náklady zahŕňajú všetko od hardvérov, samotné inštalácie cez kúpu zálohovacieho priestoru, softvéru a licencií až po náklady na IT pracovníkov a energie.

CRM Cloud:
Pri cloudových úložiskách platíte mesačný poplatok u sprostredkovateľa.

4. Vzdialený prístup

CRM On premise:
Je viac určený pre pracovníkov pracujúcich v jednej kancelárii, kde nie je potrebný prístup odkiaľkoľvek.

CRM Cloud:
Cloud ponúka lepšie možnosti pri zdieľaní súborov a spolupráci v reálnom čase. V tomto prípade Vám stačí pripojenie na internet a vďaka nemu budete mať prístup ku všetkým potrebným údajom.

5. Hybridné riešenie

Hybridné riešenie ponúka to najlepšie z oboch svetov on-premise a cloudu.
Tento prístup sa využíva v podnikoch, kde sú potrebné veľké bezpečnostné pravidlá.
Pri tomto riešení sa údaje presúvajú medzi lokálnymi servermi a verejným cloudom.
Sú vhodnou alternatívou ak firma potrebuje cloud no zároveň potrebuje kontrolu nad hostingom.
Výhodami hybridného riešenia sú flexibilita, efektívnosť, jednoduchosť.

U nás si CRM Systém môžete na 30 dní vyskúšať zadarmo.

Po vyskúšaní sa môžete rozhodnúť či CRM Software budete aj naďalej využívať.
Cena CRM Systému sa pohybuje už od 4,90€ na mesiac za užívateľa.