loading
hello dummmy text
koncpt-img
CRM Systém na mieru

Systém CRM na mieru?

CRM softvér na mieru je vynikajúcou voľbou pre mnohé podniky, no nie každá firma potrebuje túto možnosť. Vopred vytvorený CRM softvér je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám širokého spektra podnikov. To znamená, že obsahuje veľa užitočných funkcií, ako aj funkcií, ktoré môžu byť pre niektoré podniky zbytočné. Vopred zostavený softvér CRM je tiež cenovo dostupnejší ako softvér na mieru a často sa dá nakonfigurovať tak, aby spĺňal základné potreby podniku. Existujú spoločnosti, pre ktoré má zmysel investovať do vlastného, účelového riešenia CRM. Tieto druhy spoločností majú zvyčajne zložité modely predaja, ktoré jednoducho nezapadajú do vopred pripraveného riešenia. Iní však môžu mať tak neuveriteľne jednoduchý model predaja, že na bezproblémové fungovanie vyžadujú len niekoľko funkcií CRM.

Jedinečné výhody CRM na mieru

Nástroje prispôsobené na mieru

Nástroje prispôsobené na mieru sú na rozdiel od vopred stanovených flexibilné. Môžete sa rozhodnúť čo potrebujete na základe údajov, predajných a marketingových skúseností Vašich zákazníkov.

Automatizovaný pracovný postup

Cesta vašej cieľovej skupiny môže zahŕňať niekoľko etáp. Vlastný vývoj CRM vám môže ušetriť peniaze automatizáciou marketingu, správ o predaji, analýzy, zákazníckej podpory, upozornení na doručenie a fakturačných úloh.

Rámec CRM systému

Rámec CRM pozostáva z rôznych individuálnych aplikácií a procesov, ktoré sú štruktúrované tak, aby uľahčili prácu v konkrétnych oddeleniach podniku. S prispôsobenými CRM môžete vytvárať prvky rámca v malých reláciách, škálovať ich a upravovať podľa svojich špeciálnych potrieb.

Pomáha zlepšovať vzťahy s aktívnymi zákazníkmi

Aktívni zákazníci sú jedným z najcennejších zdrojov Vašej spoločnosti. Sú to tí, ktorí zaručujú finančné zdravie podniku. Vďaka CRM na mieru, dokážete lepšie pochopiť potreby, preferencie a zvyky zákazníkov.

Centralizovaná agregácia údajov

CRM softvér na mieru Vám dáva úplnú kontrolu nad dianím vo firme na digitálnej úrovni. CRM na mieru Vám umožní pracovať s databázami, ktoré Váš tím bežne používa.

Nevýhody CRM na mieru

Vačšie investície

Náklady na návrh a vytvorenie vlastného CRM a jednotlivých nástrojov sú takmer vždy vyššie ako náklady na klasické predplatné CRM softvéru.

Môže byť časovo dlhšia implementácia

Vývojárom môže trvať dní až mesiace, kým vytvoria CRM na mieru. Všetko to však záleží od rozsahu požiadaviek zákazníka. Ideálne je mať poskytovateľa, ktorý s tvorbou CRM Systému na mieru už má bohaté skúsenosti.

Riešenie CRM vám môže pomôcť zhromažďovať a organizovať údaje z celej vašej organizácie a mnohých kanálov a systémov, ktoré používate, vďaka čomu je oveľa jednoduchšie využiť tieto údaje na zapojenie potenciálnych zákazníkov a zlepšenie vášho marketingového a predajného úsilia. Čím viac však prispôsobíte používanie svojho CRM a prispôsobíte jeho funkcie špecifickým potrebám Vašej spoločnosti, tým lepšie budú výsledky. Kľúčom k efektívnemu prispôsobeniu a implementácii CRM je vedieť, aké sú potreby a ciele vašej organizácie ako celku.