loading
hello dummmy text
koncpt-img
Dashboard v CRM Systéme

Ako si prispôsobiť Dashboard v CRM Systéme?

V CRM Systéme určite uvítate možnosť, že sa Vám po otvorení softvéru zobrazia Vaše obľúbené prehľady s informáciami. S našim CRM Software to nie je problém.
V rýchlom návode Vám ukážem ako si navoliť vlastné prehľady do úvodnej obrazovky alebo tzv. Dashboardu.

Prispôsobenie Dashboardu v CRM Systéme

Po prvotnom spustení sa Vám v CRM Systéme ukáže úvodná obrazovka/Dashboard a teda prázdne okno s možnosťami výberu Widgetov.
Widget sa chápe akoby obsahové pole s predvolenými informáciami, ktoré je možné naďalej upravovať, presúvať, mazať. Čím viac dát v systéme budete mať, tým viac widgetov zobrazenia Vám pribudne.

Klikneme na tlačidlo Pridať Widget

Zo zoznamu si vyberiete čo potrebujete sledovať. Váš prehľad môže vyzerať aj takto. Každý Widget viete po pridaní do Dashboardu presúvať alebo ho aj vymazať.

Tvorba a usporiadanie viacerých Dashboardov

Takýchto úvodných obrazoviek viete v CRM vytvoriť viacero. Napr. jednu s číslami a druhú čisto s grafmi.
Hneď nad tlačidlom Pridať Widget je tlačidlo Viac > Pridať novú záložku.
Po kliknutí si zvolíme názov a ďalšia nová úvodná plocha sa nám vytvorí hneď vedľa hlavnej úvodnej plochy. Novovytvorené plochy si viete rôzne presúvať alebo aj zmazať.

Dôležité je teda do CRM Systému pridávať čo najviac informácií s čím sa Vám otvárajú nové a nové možnosti. Údaje v CRM Software sú na seba totiž dokonale previazané.